ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
З”ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях;

 • З”ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях;

 • Визначити основні наслідки розвитку фільваркового господарства та розвитку товарного виробництва;

 • Прослідкувати про зміни в становищі селян і міщан;

 • Розвивати вміння працювати з підручником, історичними документами, встановлювати причинно – наслідкові зв”язкиЗростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків.

 • Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків.

 • Розвиток товарного виробництва.

 • Міста. Становище міщан.

 • Становище селян. • Опорні поняття:

 • Латифундія

 • Фільварок

 • Товарне виробництво

 • мануфактура • Хто такі магнати?

 • Якими шляхами вони отримали у власність величезні земельні володіння?

 • Прочитайте п.1 § 9 та дайте відповіді на запитання:

 • 1. Якими способами польські магнати отримували у власність земельні володіння на українських землях?Що таке товарне виробництво?

 • Що таке товарне виробництво?

 • Яка форма сільськогосподаського виробництва набуває поширення на українських землях з їх переходом до Польщі?

 • Чому набуває поширення фільваркова система господарювання у Речі Посполитій та українських землях?

 • Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Європи. • Як ви думаєте, за рахунок чиєї праці існували фільварки шляхти?

 • Як шляхта могла примусити селян працювати на землевласників?

 • Які повинності виконували селяни на користь землевласників?

 • Яким способом шляхта могла забезпечити себе постійною робочою силою? • Прочитайте п.3 §9 та визначте:

 • Причини швидкого зростання чисельності міст і містечок.

 • Які типи міст і містечок склалися на українських землях?

 • Якими правами користувалися міста і містечка України у складі Речі Посполитої?

 • Чи захищало магдебурзьке право міста від сваволі магнатів та королівських чиновників?

 • Зміни в розвитку ремесла.

 • Чим становище міщан відрізнялося від становища селян?

Які нові риси з”явилися в економічному розвитку українських земель у І половині XVII ст.?

 • Які нові риси з”явилися в економічному розвитку українських земель у І половині XVII ст.?

 • Які зміни відбулися в становищі селян і міщан України?Читати § 9

 • Читати § 9

 • Повторити § 4

 • Знати опорні поняття


скачать файлСмотрите также:
З”ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях
0.43kb.
Духовне життя в українських землях наприкінці ХVIII – у перший половині ХІХ століття
0.43kb.
На сьогоднішньому уроці ми
0.43kb.
Література української діаспори. “Празька школа” українських письменників
0.43kb.
16 жовтня 1918 р. – маніфест австрійського імператора про перебудову держави на федеративних засадах
0.43kb.
21 лютого Міжнародний День рідної мови відносно молоде свято
0.44kb.
Вирішення проблем
0.43kb.
Рельєф і геоморфологічна будова Українських Карпат
0.43kb.
Ми хотіли б розповісти про наш клас та про те, що у нас відбувалося протягом року
0.43kb.
“Розвиток космонавтики. Внесок українських вчених в космічну галузь” План: Вклад українських вчених в розвиток космонавтики
0.43kb.
Грунти Українських Карпат утворились під впливом: Грунти Українських Карпат утворились під впливом
0.43kb.
Відновлювальне зростання промислового виробництва. Відновлювальне зростання промислового виробництва
0.43kb.