ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Він має дві властивості:

 • Він має дві властивості:

 • здатність задовольняти певну потребу людини;

 • придатність для обміну на інші товари.Ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

 • Ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

 • Ціна - це грошове вираження вартості. Як грошове вираження вартості ціна не обов'язково повинна збігатися з вартістю. Вона може бути вищою або нижчою від вартості.

 • Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.

 • Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок праці, об'єм і структуру споживання, рівень реальних прибутків різних соціальних груп.

 • Ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут.

 • Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут.

 • Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва.

 • Собівартість продукції має тісний зв'язок з її ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника.Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товарного руху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.

 • Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товарного руху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.1) через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту);

 • 1) через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту);

 • 2) через незалежних оптових посередників;

 • 3) через залежних оптових посередників.Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання. Це остання ланка каналів збуту.

 • Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання. Це остання ланка каналів збуту.

асортимент послуг - набір послуг, пропонованих споживачам. По мірі деталізації асортимент послуг підрозділяється на три основні види: груповий, видовий і внутрішньовидовий.

 • асортимент послуг - набір послуг, пропонованих споживачам. По мірі деталізації асортимент послуг підрозділяється на три основні види: груповий, видовий і внутрішньовидовий.

 • асортимент продукції - склад, співвідношення окремих видів виробів в продукції підприємства, галузі, групі товарів з урахуванням їх якості і сортності.


скачать файлСмотрите также:
Він має дві властивості: Він має дві властивості
0.43kb.
Донецький український гуманітарний колегіум
0.43kb.
Тріангуляція Делоне не є оптимальною, але вона будує набір трикутників, які «прагнуть до рівнокутності» і має деякі важливі властивості
0.43kb.
Гра “ в світі рослин ” Правила гри
0.43kb.
Дослідження кількості розв’язків системи лінійних рівнянь із двома змінними
0.43kb.
Він привабливий зовні, має непогану фізичну форму, від інших відрізняється тактовністю, витонченим смаком
0.43kb.
Дисперсія світла
0.43kb.
Лекція 19 Firewalling міжмережне екранування
0.43kb.
Той раб, який отримав п’ять монет, за деякий час заробив ще п’ять. Той, що отримав дві зробив так само і заробив ще дві монети
0.43kb.
Лектор Меліш Ю. Б. Фізико-хімічні властивості Прозорі, легко рухомі рідини
0.43kb.
Властивості педагогічної майстерності: Властивості педагогічної майстерності
0.43kb.
Грунт це особливе природне утворення, що має ряд властивостей. Він сформувався в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів
0.43kb.