ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


Відновлювальне зростання промислового виробництва.

 • Відновлювальне зростання промислового виробництва.

 • Випереджаюче зростання приватного споживання.

 • Збереження високих темпів нагромадження основного капіталу.

 • Повільне покращання умов зовнішньої торгівлі.Здійснення системних заходів щодо стимулювання економічного зростання.

 • Здійснення системних заходів щодо стимулювання економічного зростання.

 • Подолання інституційної кризи

 • Забезпечення дієвості політики протидії ризикам глобальної економічної кризиЗДІЙСНЕННЯ СИСТЕМНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 • ЗДІЙСНЕННЯ СИСТЕМНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 • раціоналізація використання наявного ресурсного потенціалу

  • ефективність управління
  • ресурсозаощадження
  • підтримка експортерів
 • сприяння мобілізації ресурсів розвитку

  • концентрація фінансових ресурсів
  • оптимізація використання людських ресурсів (зайнятість)
  • раціональне використання природоресурсного потенціалу (енергетична безпека)
 • отримання додаткового потенціалу зростання

  • підтримка підприємництва та дерегуляція
  • капіталізація нових ресурсів
  • впровадження інновацій
 • покращення інвестиційного клімату

  • удосконалення законодавства
  • спрощення регуляцій
  • боротьба з корупцією


ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ

 • ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ

 • формування відчутного позитивного соціального ефекту економічних зрушень

  • політика зайнятості
  • спрощення замозайнятості та відкриття бізнесу
  • підвищення ефективності соціальних видатків бюджету
 • створення умов для раціоналізації очікувань та поведінки суб’єктів господарювання

  • прозорість інформації
  • партнерство в розробці політики
  • наукові засади реформ
 • забезпечення ефективного правозастосування

  • антикорупційна політика
  • захист прав власності
  • гарантії надання публічних послуг
 • орієнтація економічної та соціальної політики на посткризові глобальні викликиЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 • модернізація інструментарію антиінфляційного регулювання

 • запровадження сучасних механізмів банківського регулювання

 • формування довгострокової стратегії валютної політикиДерегуляція та мотивація бізнесу до зростання

 • Дерегуляція та мотивація бізнесу до зростання

 • Розвиток внутрішнього ринку і стимулювання імпортозаміщення.

 • Реалізація потенціалу аграрного сектору в умовах загострення ризиків світової продовольчої кризи

 • Сприяння експортерам та зміцнення конкурентоспроможності експорту

 • Модернізація важелів макроекономічної стабілізації

 • Оптимізація фіскальної політики в умовах жорстких бюджетних обмежень

 • Диверсифікація та підвищення ефективності соціальної політики


скачать файлСмотрите также:
Відновлювальне зростання промислового виробництва. Відновлювальне зростання промислового виробництва
0.43kb.
Перелік питань, що підлягають дослідженню
0.43kb.
Соціально-економічний розвиток регіонів України
0.43kb.
М. Тэтчер “Искусство управления государством”
0.43kb.
Молода панянка чи стара пані?
0.43kb.
«Роль плоскирки в екосистемі Кременчуцького водоcховища та перспективи промислового використання її запасів»
0.43kb.
Центр Більш Чистого Виробництва входить до мережі подібних центрів більш чистого виробництва unido
0.43kb.
Ресурси та їх види
0.43kb.
— це самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, надання послуг чи торгівлі, з метою одержання прибутку
0.43kb.
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування
0.43kb.
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги
0.43kb.
З”ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях
0.43kb.