ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


велике зростання інформаційних потоків;

 • велике зростання інформаційних потоків;

 • неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;

 • робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;

 • вимоги вищестоячих організацій до подання нормативних документів, у тому числі й електронних.забезпечення доступу до інформації;

 • забезпечення доступу до інформації;

 • створення оптимальних умов для її збереження та класифікації;

 • спрощення та вдосконалення процесу документообігу.невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання у позаурочний час;

 • невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання у позаурочний час;

 • вчителі-предметники ще не готові до використання нових технологій, не мають мотивації до їх освоєння;

 • Відсутність можливості переходу до використання інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом, а також вищестоячими органами управління.зберігання особистих справ учнів та працівників закладу в електронному виді (бази даних);

 • зберігання особистих справ учнів та працівників закладу в електронному виді (бази даних);

 • забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу;

 • наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів;

 • доступність та відкритість результатів навчального процесу для всіх учасників (розклад уроків, списки учнів, учителів, предметів, дані про успішність та відвідування уроків);

   • моніторинг якості освіти (аналіз та формування звітності за результатами навчання);


автоматизація процесів управління навчально-виховним процесом (формування розкладу, розподіл навантаження та формування навчальних планів);

   • автоматизація процесів управління навчально-виховним процесом (формування розкладу, розподіл навантаження та формування навчальних планів);
   • наявність та підтримка електронного документообігу;
   • доступність всіх нормативних документів;
   • використання програмного середовища, яке формує шкільний інформаційний простір;
   • наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист учнів від доступу до неякісної інформації).


Перший алгоритм, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних закладів.

 • Перший алгоритм, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних закладів.Другий алгоритм – це внутрішня мережа Інтарнет, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, загального сервера та спеціаль-ного програмного забезпече-ння для організації персональ-ного доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної інформаційної бази даних.

 • Другий алгоритм – це внутрішня мережа Інтарнет, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, загального сервера та спеціаль-ного програмного забезпече-ння для організації персональ-ного доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної інформаційної бази даних.Третій алгоритм функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль.

 • Третій алгоритм функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль.Безперервну освіту (динаміка розвитку сучасних технологій вимагає для підтримки кваліфікації безперервно підвищувати професійний рівень працівників);

 • Безперервну освіту (динаміка розвитку сучасних технологій вимагає для підтримки кваліфікації безперервно підвищувати професійний рівень працівників);

 • Відкриту освіту (висока доступність освіти необхідна для задоволення зростаючих потреб суспільства в спеціалістах та досягнення успіху ундивідума в сучасному світі);

 • Гарантований результат навчання ( випускник повинен мати гарантований рівень загальних та професійних компетенцій, готовність до практичної діяльності без додаткового навчання на робочому місці, готовність сприймати та опановувати нові технології протягом всього терміну професійної діяльності).


скачать файлСмотрите также:
Велике зростання інформаційних потоків
0.43kb.
Різні умови освітнього середовища
0.43kb.
Один мультипроцесор може одночасно виконувати 1024 програмних потоків(ниток). Але виконавчих пристроїв всього Тому інструкції всіх 1024 потоків в один момент виконуватися не можуть
0.43kb.
1. Термін «розвиток інформаційних процесів» означає: Термін «розвиток інформаційних процесів» означає
0.43kb.
Програма Модель комплексного впровадження інформаційних технологій навчання
0.43kb.
Головним містом нашої країни, її столицею є стародавнє місто Київ – дуже красиве і велике місто. Звідси взяла початок українська держава, і Київ – її найстаріше місто. Головним містом нашої країни
0.43kb.
Моделювання доступів в ітс
0.43kb.
Сонячна активність
0.43kb.
Інформація про використання передплачених онлайнових науково-інформаційних ресурсів установами нан україни у 2006 р. Соловяненко Денис Володимирович м н. с. Центру комп’ютерних технологій нбув
0.43kb.
Дисципліна “Логістика ”
0.43kb.
Відновлювальне зростання промислового виробництва. Відновлювальне зростання промислового виробництва
0.43kb.
«Прекрасний ландшафт має таке велике значення для розвитку молодої душі, з яким важко суперничати впливам педагога» К. Ушинський
0.43kb.