ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
У невідомому таїться

 • У невідомому таїться

 • принадна сила

 • Латинське прислів’я • Чому папірці прилипли до гребінця?

 • За допомогою якого засобу можна позбутися, наприклад, від прилипання одягу до тіла, іскріння та тріску?Впишіть в одну колонку провідники електрики, а в іншу діелектрики: срібло, бронза, вугілля, скло, сталь, графіт, пластмаса, водний розчин солі, пісок, віск, бензин, шовк, цукор, розчин цукру, повітря, вода, гума.

 • Впишіть в одну колонку провідники електрики, а в іншу діелектрики: срібло, бронза, вугілля, скло, сталь, графіт, пластмаса, водний розчин солі, пісок, віск, бензин, шовк, цукор, розчин цукру, повітря, вода, гума.

 •  Як називається прилад для виявлення електричного заряду тіла?

 • Як називається прилад для виявлення електричного заряду тіла?

 • Як він працює?

 • Замість цифр вкажіть основні частини цього приладу. • Електричне поле. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.пояснити фізичний зміст явища електризації;

 • пояснити фізичний зміст явища електризації;

 • вивчити поняття електричного поля, як особливого виду матерії;

 • обґрунтувати дискретність електричного заряду;

 • вивчити будову атома;

 • сформулювати закон збереження заряду та експериментально його підтвердити.Поняття “електричного заряду” та “електричного поля”.

 • Поняття “електричного заряду” та “електричного поля”.

 • Закон збереження заряду.

 • Елементарні відомості з фізики атома та атомного ядра.

 • Позитивний заряд його ядра рівний сумі негативних зарядів всіх його електронів.

 • у замкнутій системі алгебраїчна сума зарядів всіх частинок залишається незмінною.

 • Підручник стор.16.

 • Якщо заряди позначити через

 • q1, q2, і т.д.,

 • то q1 + q2 + q3 + ... + qn = const. • Цей заряд позначають символом е, а значення записують так:

 • е = -1,6 . 10 -19 Кл.

 • Маса електрона m= 9,1. 10 -31 кг.

 • Маса електрона в 3700 разів менше маси молекули водню і в 5 . 1022 раз менше маси крильця мухи.Міллікен з'ясував, що кожного разу заряд був кратним деякому найменшому заряду, тобто

 • Міллікен з'ясував, що кожного разу заряд був кратним деякому найменшому заряду, тобто

 • q= Nе, де N — ціле число.

 • Заряд - дискретний

Атом електрично нейтральний, але його можна іонізувати.

 • Атом електрично нейтральний, але його можна іонізувати.

 • Атом, що втратив один або декілька електронів, буде мати позитивний заряд. Його називають позитивним іоном (катіоном).

 • Атом, що приєднав один або декілька електронів, матиме негативний заряд. Його називають негативним іоном (аніоном).Завдання № 1.

 • Завдання № 1.

 • Дві однакові металеві кульки зарядилии однойменними зарядами + q і +4 q, призвели до зіткнення, а потім розвели. Який став заряд кожної кульки?

 • Завдання №2.(Задача для самостійного розв’язку.) Дві однакові металеві кульки, що мають заряди q1 = -6 • 10-8 Кл і q2 = +15 • 10-8 Кл, призвели до зіткнення, а потім розсунули. Визначте заряд кожної кульки після зіткнення.

 • Завдання №3:

 • При електризації ебонітової палички об вовну їй повідомили заряд - 4,8 . 10-13 Кл. Яке число електронів перейшло при цьому з вовни в ебоніт? • Все нам вдалося вирішити?

 • Що дізналися?

 • Чого навчилися?

 • Що сподобалося?

 • Що було найскладнішим?§ 4,5 вивчити; § 1,2 повторити.

 • § 4,5 вивчити; § 1,2 повторити.

 • Розв’язати задачі: І. Ю. Ненашев Збірник задач з фізики. 9 клас. №1.40;1.42; 1.73.

 • За бажанням виконати творче завдання (записано на дошці): 1. Використовуючи вивчені на уроці терміни: атом, ядро, іон, закон, протон, нейтрон, електрон; прізвища вчених: Франклін, Йоффе, Міллікен,Резерфорд, скласти кросворд. 2. Намалювати ілюстрації до твору, що прозвучав на уроці. 3. Скласти історію (на що по-вашому схожий атом?)

 • в будь-якому жанрі (казка, байка, детектив і т.д.).

 • 4.Складіть якісну задачу, використовуючи слова з наступного набору: металева фольга, ебонітова паличка, шовкова нитка, електричний заряд.

 • В умову введіть вираз "Що відбудеться, якщо ..."


скачать файлСмотрите также:
У невідомому таїться
0.43kb.