ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлСанітарно-гігієнічна характеристика ґрунту. Санітарна очистка населених місць.


Ґрунтом називають складну багатокомпонентну малодинамічну дисперсну систему, в якій дисперсне середовище представлене мінеральними речовинами (кристалічним кварцем, алюмосилікатами, глинистими мінералами, природними макро- й мікроелементами), а дисперсними фазами є органічні речовини, всі види ґрунтової вологи (гігроскопічної, плівкової, капілярної, вільної гравітаційної), повітря, мікро- та макроорганізми.Основні властивості грунту

 • пористість,

 • повітропроникність,

 • проникність,

 • фільтраційна здатність,

 • капілярність,

 • вологоємність.Склад грунту

 • Мінеральні сполуки,

 • Органічні сполуки,

 • Органо-мінеральні комплекси,

 • Грунтові розчини,

 • Грунтова волога,

 • Повітря,

 • Грунтові мікроорганізми.Кроти

 • Кроти

Ендемічне значення грунту

 • Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково атмосферного повітряКласифікація показників санітарного стану грунту

 • Санітарно-фізичні

 • Фізико-хімічні

 • Показники хімічної безпеки:

 • Санітарно-хімічні

 • Санітарно-мікробіологічні

 • Санітарно-гельмінтологічні

 • Санітарно-ентомологічні

 • Показники радіаційної безпеки

 • Показники самоочищення грунтуСанітарно-хімічний показник-

 • число Хлебникова – відношення кількості грунтового білкового азоту (азоту гумусу) до кількості органічного азоту.

 • Вираховується на 100 г абсолютно сухого грунту.

 • Чим більше наближається до одиниці це число, тим чистіша пробаВиживання патогенних мікробів у ґрунтіСанітарно-хімічний показникСанітарно-бактеріологічні показникиСанітарно-гельмінтологічний показникСанітарно-ентомологічний показникШкідливі хімічні речовиниРадіаційні показникиВміст канцерогенних речовинШкала оцінювання санітарного стану грунту

 • У процесі життєдіяльності кожен мешканець протягом року утворює приблизно 6 т покидьок. З них від 0,7 до 1,0 тонн складають екскременти,

 • 200-250 кг - сміття, а решта - помиї.

 • Ще по 10 кг сміття утворюється на кожному квадратному метрі вулиць з твердим покриттям. При цьому не враховуються забруднені атмосферні й промислові води. • Рідкі покидьки, оскільки містять велику кількість поживних речовин, є добрим середовищем для розмноження не тільки мікроорганізмів, а  і мух. На поверхні нечистот, в скупченні гною або сміття муха за один раз відкладає приблизно 100-150 яєць, з яких через 5-7 днів виростають дорослі мухи. З одного ящика для відходів, який знаходиться в антисанітарних умовах, влітку виплоджується кілька тисяч мух на добуТривалість виживання бактерій на  різних частинах тіла і в органах мухЕтапи очищення населених місць від твердих побутових відходів

 • І — збирання і тимчасове зберігання твердих побутових відходів;

 • II —вивезення;

 • III — знешкоджування та утилізація.Методи знешкоджування твердих побутових відходів

 • утилізаційні (перероблення відходів на органічні добрива, біопаливо, виділення вторинної сировини, наприклад, металевого брухту, для промисловості, використання як енергетичного палива)

 • ліквідаційні (поховання в землю, скидання в моря, спалювання без використання тепла).Методи знешкоджування твердих побутових відходів

 • 1)      біотермічні (поля заорювання, удосконалені звалища, полігони складування, поля компостування, біокамери, заводи біотермічного перероблення; у сільській місцевості в особистих господарствах — компостні купи, парники);

 • 2)      термічні (сміттєспалювальні заводи без або з використанням теплової енергії, що утворюється при цьому, піроліз з одержанням горючого газу та нафтоподібних мастил);

 • 3) хімічні (гідроліз);

 • 4) механічні (сепарація відходів з подальшою утилізацією, пресування в будівельні блоки);

 • 5) змішані.Класифікація промислових відходів за ступенем небезпечності

 • 1-й клас - надзвичайно небезпечні

 • речовини;

 • 2-й клас - високонебезпечні речовини;

 • 3-й клас - помірнонебезпечні речовини.

 • 4-й клас - малонебезпечні речовини.
скачать файлСмотрите также:
Санітарно-гігієнічна характеристика ґрунту. Санітарна очистка населених місць
0.43kb.
Санітарно-гігієнічна характеристика грунту. Санітарна очистка населених пунктів
0.43kb.
Лектор Проф. В. А. Кондратюк
0.43kb.
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць
0.43kb.
Гігієнічні вимоги до організації І контролю за водопостачанням населених місць
0.43kb.
Уникнення вузьких місць, перепокриття й недопокриття витрат у виробництві
0.77kb.
Ґрунтова мікробіологія: очистка, оздоровлення та підвищення родючості ґрунтів Нові напрямки біотехнологій на основі мікробіологічних процесів
0.43kb.
M. kansasii (фотохромогенна)
0.43kb.
Кролики Значних збитків завдають кролівництву різні хвороби. Основні їх причини погані умови утримання, догляду та годівлі, відсутність належних санітарно-профілактичних заходів, нехтування правилами гігієни. Сонячний і тепловий удари
0.43kb.
Тема. Загальна характеристика покритонасінних План Загальна характеристика рослин відділу Покритонасінні
0.43kb.
• непошкодженість
0.43kb.
Нутріціологічна характеристика яєць і кондитерських виробів. Мед і продукти бджільництва, їх характеристика і лікувальне значення. Яйця
0.43kb.