ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлРозвиток стану штучного гіпобіозу у риби та її ветеринарно-санітарна оцінка

Доповідає:

Друзь Н.В.

Науковий керівник:

д. вет. наук, професор

Якубчак О.М.

У зв’язку зі значним зниженням обсягів виробництва товарної риби в Україні, галузь вимагає перегляду як пріоритетів її розвитку, так і пошуку нових технологій і обладнання для вирішення проблем, що накопилися.

У зв’язку зі значним зниженням обсягів виробництва товарної риби в Україні, галузь вимагає перегляду як пріоритетів її розвитку, так і пошуку нових технологій і обладнання для вирішення проблем, що накопилися.

Одним із перспективних шляхів вирішення збереження показників якості і безпечності риби є використання штучного гіпобіозу.

Використання штучного гіпобіозу гідробіонтів дозволить вирішити ряд проблем: зниження смакових якостей продукції рибництва під час її транспортування до споживача, збереження репродуктивної здатності риби.

Об’єктом для дослідження слугувала риба, яка закуплена в дослідному господарстві «Нивки» НДІ рибного господарства НААНУ, та вводилась в стан штучного вуглекислотного гіпобізу.Метою нашої роботи було дослідити якісні показники м’яса риби, яка зберігалася в стані штучного гіпобіозу, вивчити вплив гіпобіозу на репродуктивні функції самців, дослідити біохімічні показники риби для визначення ветеринарно-санітарної оцінки.Перелік питань, що підлягають дослідженню:

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. Вивчення і адаптація існуючої технології введення гідробіонтів у стан штучного вуглекислотного гіпобіозу для впровадження у виробництво.

2. Визначення часу ефективного перебування риби у гіпобіозі за існуючої технології.

3. Дослідити органолептичні хімічні, біохімічні показники риби в стані штучного гіпобіозу.

4. Провести порівняльну оцінку показників якості риби.

5. Випробувати і вивчити вплив гіпобіозу на репродуктивні функції і обмін речовин у гідробіонтів.

Стимуляція коропів водною суспензією гіпофізів ляща перед введенням в гіпобіоз.Лабораторні дослідження риби в стані штучного гіпобіозу

Примітка: “–” – реакція негативна,

“+” – реакція позитивна.

pH м’яса риби при гіпобіозі, Р≥0,99Вміст вологи у м’ясі риби (середній і глибокий), %, Р≥0,99Відбір спермиХарактеристика сперми отриманої від плідників НЛК після стимуляції водною суспензією гіпофізів лящаВідбір крові у риб для дослідженняВідбір сироватки кровіБіохімічні показники в сироватці крові риб в стані штучного гіпобіозуВИСНОВКИ

ВИСНОВКИ

1. Органолептичні та хімічні показники живих коропів, що перебували в стані штучного вуглекислотного гіпобіозу протягом 6, 12, 18 год. відповідають показникам свіжої доброякісної риби.

2. Вміст води у м’ясі риби при середньому гіпобіозі складає 77,44%, сухої речовини – 22,56% проти 78,53 і 21,47%, відповідно – при глибокому гіпобіозі. Це свідчить про зниження розпаду органічних сполук в організмі риб.

3. Стан штучного вуглекислотного гіпобіозу не викликає токсичності риби.

4. Риба у стані штучного вуглекислотного гіпобіозу при температурі до 7,5°С зберігає свіжість і біологічну цінність протягом досліджуваного терміну – 6 год..

5. Встановлено позитивний вплив гіпобіозу на густину сперми та концентрацію сперміїв. Помітне збільшення концентрації сперміїв (на 17,88 і 24,81%, порівняно з контрольною групою) у коропів, підданих впливу гіпобіозу.

6. Визначено оптимальний час транспортування риби (плідників коропових) з використанням методу вуглекислотного гіпобіозу, за існуючої технологїї – до 8 – 9 год., в тому числі до 18 год. – в стані гіпобіозу.

7. Виявлено позитивний вплив середнього гіпобіозу під час зберігання або транспортування риби, порівняно з існуючою технологією, на організм риби за активністю ферментів АЛТ, АСТ, ГГТ, амілази, лужної фосфатази та іншими біохімічними показниками.

 

Рекомендації

Під час зберігання або транспортування риби рекомендуємо застосовувати спосіб переведення товарної риби у стані штучного вуглекислотного гіпобіозу, який розроблено в лабораторії проблем гіпобіозу.

Дякую за увагу!


скачать файлСмотрите также:
Розвиток стану штучного гіпобіозу у риби та її ветеринарно-санітарна оцінка Доповідає
0.43kb.
Біоетична оцінка ставлення
0.43kb.
Риби та їх походження План: 1 Риби 2 Будова зябер кісткової риби
0.43kb.
Прилипко В. А., Озерова Ю. Ю
0.43kb.
Проф. Федорців О.Є
0.43kb.
Об'єктом дослідження є технологія вирощування та ризики що можуть мати місце під час вирощування рибної продукції
0.43kb.
Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus. Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus
0.43kb.
Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку рибних пресервів та визначення перспективних напрямів удосконалення їх асортименту
0.43kb.
Біотехніка штучного відтворення білого амура (Ctenopharyngodon idella Val.) На базі вп нубіп україни «немішаєвський агротехнічний коледж»
0.43kb.
Здійснений запуск першого штучного супутника Землі “Супутник-1” (срср)
0.43kb.
Санітарно-гігієнічна характеристика ґрунту. Санітарна очистка населених місць
0.43kb.
Санітарно-гігієнічна характеристика грунту. Санітарна очистка населених пунктів
0.43kb.