ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлВиступ вчителя української мови та літератури Новокарлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сараки Г. М.


 • Проектні технології

 • на уроках української мови та літератури.

 • Теоретичні основи • Недостатньо лише отримувати знання;

 • треба знайти їм застосування.

 • Недостатньо тільки бажати, треба творити.

 • В.ГетеЗ історії виникнення навчального проектування

 • метод проектів, або “метод проблем”, виник у 20-ті роки ХХ століття у США;

 • розробником ідеї активізації доцільної діяльності учня у співвідношенні з його особистим інтересом є Джон Дьюї (1859-1952) американський філософ, педагог і психолог;

 • метод проектів поширений і популярний у Бельгії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Нідерландах, Фінляндії;

 • на межі 1910-1920 років метод проектів входить і в практику вітчизняної школи;

 • включає раціональне поєднання теоретичних знань з їх практичним застосуванням;

 • є інтегрованим компонентом розробленої і структурованої

 • системи освіти;

 • питанням проектних технологій займались Є.Полат, О.Пометун,

 • Л.Ващенко, С.Москвін, П.Архангельський, Л.Переверзєв тощоВизначення поняття “проект”

 • Проект -комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного та теоретичного розв’язання значущої проблеми

 • Є.Полат

 • Проект – задум, план

 • С.Ожогов

 • Проект – це форма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і практичних аспектів

 • С.Кримський

 • Проект –задум, план дій

 • Тлумачний словник української мовиВизначення поняття “технологія”

 • комплексАктуальність методу проекту Участь у проектній діяльності сприяє

 • становленню особистості;

 • розвитку пізнавального інтересу;

 • використанню знань у конкретній діяльності;

 • розвитку дитини через розв’язання проблем;

 • дає їй відчуття успіху й власної значущості від результатів своєї праці;

 • формування активної, самостійної й ініціативної позиції учнів у навчанні;

 • реалізації принципу зв’язку навчання з життям;

 • формуванню не лише вміння, а й компетенціїМетод проектів -

 • це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного “продукту” під контролем вчителяРоль учителя в проектній діяльності

 • учитель учень

 • консультант

 • порадник

 • координатор особистісно-орієнтована

 • освітаВ основі методу проекту лежить • Найбільш доцільним та ефективним метод проектів є

 • на уроках

 • української літературиРезультатом такого проекту можуть бути твори різних літературних жанрів

 • казка фольклорне свято

 • оповідання альбом

 • вірш газета

 • стаття екскурсія

 • сценарій альманах • Підготовка проекту з мови

 • орієнтує більше не на пошукову,

 • а творчу діяльністьУ мовному проекті можуть міститися

 • правила вправи

 • на повторення

 • визначення

 • з обраної теми творчі

 • завдання

 • схеми

 • ребуси

 • таблиці

 • кросворди

 • алгоритми

 • акровірші

Учні виконують такі розумові та практичні дії:

 • П Виявлення потреби в удосконаленні світу

 • Р Розуміння поставленого завдання

 • О Планування остаточного результату

 • Е Виконання алгоритму проектування

 • К Внесення корективів у рішення

 • Т Конструктивне обговорення

 • Вираження задумів

 • Пошук і знаходження інформації

 • Складання схем

 • Оцінювання результатів

 • Розуміння критеріїв оцінюванняПсихологічні бар’єри (що заважає успішному проектуванню)

 • Незвичне дидактичне середовище

 • Завдання не мають єдиного правильного розв’язання

 • Учні очікують або потребують від учителя пояснення

 • Велика боязнь зробити щось не так

 • Відсутність чіткої авторської позиції

 • Недостатній словниковий запас (малий обсяг синонімів, обмежений вибір прислівників, прикметників)

 • Дефіцит ресурсів (часових, фінансових, інформаційних тощо)Під час проектної діяльності учні навчаються:

 • Планувати свою роботу

 • Використовувати багато джерел інформації

 • Самостійно відбирати й накопичувати

 • матеріал

 • Аналізувати факти

 • Аргументувати думки

 • Приймати рішення

 • Здійснювати дослідження

 • Встановлювати соціальні контакти

 • Розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним

 • Презентувати створене перед аудиторією

 • Оцінювати себе та іншихЕтапи навчального проекту • Тільки та людина творча,

 • яка навчилася пристосовуватись

 • і змінюватися, усвідомила той факт

 • що жодні знання не є гарантією успіху, лише процес пошуку

 • знань створює його основу

 • К. Роджерс • “У серце ввійде тільки те, що йде від серця”

 • Ж.-Ж. Руссо

 • “Хто не осягнув науки добра, будь-яка інша наука завдає тільки шкоди…”

 • Монтень


скачать файлСмотрите также:
Проектні технології на уроках української мови та літератури
0.43kb.
Нові інформаційні технології навчання
0.43kb.
Використання нестандартних форм та методів на уроках української мови та літератури Побудова структурно – логічних схем
0.43kb.
Звичаї та обряди на уроках української мови та літератури
0.43kb.
Використання ппз на уроках української мови та літератури
0.43kb.
“Розвиток життєвих компетентностей(соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури”
0.43kb.
“Розвиток життєвих компетентностей(соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури”
0.43kb.
Сахненко Тетяна Федорівна
0.48kb.
Спеціаліст вищої категорії – 4
0.43kb.
Тема проекту
0.43kb.
Вчителів української мови та літератури, світової літератури, етики; вчителів суспільних дисциплін
0.43kb.
Дистанційний урок з української літератури
0.43kb.