ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Закон України

 • Закон України

 • «Про ціни і ціноутворення»

 • від 1.1.1991р.2. Політика ціноутворення є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України і спрямована на забезпечення:

 • 2. Політика ціноутворення є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України і спрямована на забезпечення:

 • рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів республіки;

 • збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;

 • протидії монопольним тенденціям виготовлювачів продукції, товарів і послуг;

 • об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну;

 • розширення сфери застосування вільних цін;

 • підвищення якості продукції;

 • соціальних гарантій в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів;

 • створення необхідних економічних гарантій для виробників;

 • орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку3. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі ціноутворення:

 • 3. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі ціноутворення:

 • забезпечує здійснення в республіці державної політики цін;

 • визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами державного управління, крім сфери телекомунікацій;

 • визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).4. Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів.

 • 4. Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів.

 • 5. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення:

 • державних фіксованих цін (тарифів);

 • граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів.

 • в разі надмірного зростання цін, раніше виведених з-під контролю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад, допускається тимчасове повернення до державного регулювання цін і тарифів.1. Встановлення націнок на Національний перелік лікарських засобів:

 • 1. Встановлення націнок на Національний перелік лікарських засобів:

 • на лікарські засоби і вироби медичного призначення,

 • включені до Національного переліку основних лікарських засобів і

 • виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;

 • на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни;

 • лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.Дія постанови №955:

 • Дія постанови №955:

 • 6.11.2008р. опубліковано;

 • 3.12.2008р. призупинено Указом президента;

 • 11.02.2009р. відновлено згідно ухвали Конституційного суду.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2009р. №333

 • «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

 • 1.Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення - 215 міжнародних непатентованих назв.2.Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання

 • 2.Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання

 • Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

 • Закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою

 • Гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару та не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб’єктами господарювання операцій з реалізації товару.

 • Суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару.

 • Гранична торговельна (роздрібна) надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання при реалізації товару через аптечну мережу.

 • Формування цін на товар здійснюється суб’єктом господарювання за такими алгоритмами:ціна одиниці імпортованого товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, за формулою

 • ціна одиниці імпортованого товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, за формулою

 • Ціт = Мв (Кдр / Кмв )

 • де Ціт — ціна одиниці імпортованого товару;

 • Мв — ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості;

 • Кдр — середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України на дату реалізації товару, до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля товару;

 • Кмв — офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату митного оформлення товару, за якою здійснюється його закупівля;закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою

 • закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою

 • Цз = Цов + Нпз

 • де Цз — закупівельна ціна;

 • Цов — оптово-відпускна ціна;

 • Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру;роздрібна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію товару через аптечну мережу, за формулою

 • роздрібна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію товару через аптечну мережу, за формулою

 • Цр = Цз + Нтр

 • де Цр — роздрібна ціна;

 • Цз — закупівельна ціна або оптово-відпускна ціна, встановлена вітчизняним товаровиробником;

 • Нтр — торговельна (роздрібна) надбавка в межах граничного розміру.

Перелік соціально значущих товарів і послуг, за яким проводиться постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів:

 • Перелік соціально значущих товарів і послуг, за яким проводиться постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів:

 • Харчові продукти;

 • Окремі види нафтопродуктів;

 • Товари та послуги, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами.

 • Лікарські засоби та вироби медичного призначення відсутні в Переліку2. Порядок проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку:

 • 2. Порядок проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку:

 • Моніторинг цін і тарифів - це оперативне дослідження рівня цін і тарифів на окремі товари та послуги у регіонах, аналіз і визначення їх динаміки, що здійснюється на підставі інформації та первинних документів підприємств і не є перевіркою дотримання ними державної дисципліни цін.

 • Організація та безпосереднє проведення моніторингу цін і тарифів здійснюється Держцінінспекцією.

 • Моніторинг цін і тарифів проводиться посадовими особами органів державного контролю за цінами на підставі виданих Держцінінспекцією посвідчень на право його проведення.Соціальні гарантїй в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів – Закон України «Про ціни та ціноутворення» ст.3.:

 • Соціальні гарантїй в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів – Закон України «Про ціни та ціноутворення» ст.3.:

 • Постанова Кабінету Міністів України №1303 від 17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

 • Постанова Кабінету Міністрів України №1071 від 5.09.1996р. «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»

  • Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів – біля 800 міжнвродних непатентованих назв.
  • Націнка у відповідності до Постанови Кабінету Міністпів України №955 від17.10.2008р.:
 • -10% постачальницько- збутова до оптово-відпускної ціни;

 • -10% торговельна до закупівельної ціни.

  • Лист Державного казначейство України від 25.02.2008 р. N 3.4-04/654-3021.
  • Лист Державного казначейства України від 26.03.2008р. №3.4-04/891-4868 «Щодо здійснення видатків на оплату ліків за пільговими рецептами»
 • Знижки, що надають суб’єкти господарювання.

 • Державні програми • Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення механізму регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання

 • доручення Кабінету Міністрів України від 28.10.2010р. №40232/134/1-10

 • до листа Держцінінспекції від 19.10.2010р. №200-6-21/6012.Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок

 • Розмір граничних постачальницько-збутових надбавокРозмір граничних постачальницько-збутових надбавок

 • Розмір граничних постачальницько-збутових надбавокРозмір граничних постачальницько-збутових надбавок

 • Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок
скачать файлСмотрите также:
«Про ціни і ціноутворення»
0.43kb.
Про трансфертне ціноутворення
0.43kb.
Схема системи
0.45kb.
Фактор 1: закупівельні ціни (А-95)
0.43kb.
Якість послуг та ціноутворення у сфері жкг: проблеми та шляхи вирішення
0.43kb.
Створення необхідних умов у сфері ціноутворення для виходу із економічної кризи на основі
0.43kb.
Встановлення ціни на продукт
0.43kb.
Еластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції на збільшення ціни додатна, а попиту — від'ємна
0.43kb.
Економіка. Ринок. Учасники ринку Економіка поняття досить широке
0.49kb.
Товар. Ціна. Собівартість. Чому ростуть ціни. Раціональна покупка. Що для нас є
0.43kb.
Еволюція поглядів щодо поняття «ринок» та його сутність
0.43kb.
Безробіття та інфляція
0.43kb.