ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлВСТУП В ТРАВМАТОЛОГІЮ, ІСТОРІЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ. РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК


План лекції:

 • Зміст спеціальності.

 • Історія розвитку травматології та ортопедії.

 • Розвиток ортопедії і травматології на Буковині.

 • Основні відомості про травматизм.

 • Організація травматолого-ортопедичної служби в Україні.

 • Регенерація кісткової тканини. Сучасні принципи лікування переломів кісток.Термін “травматологія” був утворений від грецьких слів /trauma – пошкодження, logos – наука/ - визначається як наука про пошкодження тіла людини.

 • Термін “травматологія” був утворений від грецьких слів /trauma – пошкодження, logos – наука/ - визначається як наука про пошкодження тіла людини.Термін “ортопедія” був запропонований вперше професором Паризького університету Nicolas Andry. Він утворив його від грецьких слів orthos-прямий pais – дитя, що в буквальному перекладі означає “пряме дитя”.

 • Термін “ортопедія” був запропонований вперше професором Паризького університету Nicolas Andry. Він утворив його від грецьких слів orthos-прямий pais – дитя, що в буквальному перекладі означає “пряме дитя”. • У 1741 р. Andry видав книгу “Ортопедія, або мистецтво попереджувати і виправляти у дітей деформації тіла засобами, доступними батькам і матерям і всім тим особам, яким приходиться виховувати дітей”.Перше класичне описання переломів і вивихів викладено в трактатах Гіпократа /460-377 р. д.н. е./

 • Перше класичне описання переломів і вивихів викладено в трактатах Гіпократа /460-377 р. д.н. е./

 • “Про переломи”,

 • “Про суглоби”,

 • “Про важіль” • Гален () вперше визначив такі поняття як лордоз, кіфоз, сколіоз. • На стародавньому Сходы в цей же період працював видатний медик Абу Алі Ібн Сіна /відомий в Європі як Авіценна/, який у своїх працях зробив великий внесок у вчення про переломи і вивихи, широко застосував постійне витягання для лікування переломів. • Знаменитий французький хірург Амбруаз Паре /1510-1590/ • Дюпюітрен /1777-1835/ збагатив травматологію та ортопедію класичним описанням клініки перелому кісточок, який відомий як перелом Дюпюітрена, вродженого вивиху стегна і апоневротичної контрактури пальців рук.Великий внесок в розвиток травматології та ортопедії зробив М.І.Пірогов.

 • Великий внесок в розвиток травматології та ортопедії зробив М.І.Пірогов. • У 1908 р. у Петербурзі проф. Р.Р.Вреден організував перший науково-дослідний інститут ортопедії. Наукові праці цих учених мали велике значення для створення вітчизняної травматології і ортопедії.Розвивиток травматології і ортопедія в Україні.

 • В 1907р. у Харкові відкрився медико-механічний інститут, який очолив К.Ф.Венгер.

 • Тут вперше почали застосовувати при лікуванні переломів кісток метод постійного витягання за допомогою цвяха Штеймана.У 1921р. М.І.Ситенко /1885-1940/ на базі інституту організував і очолив кафедру ортопедії і травматології Українського інституту удосконалення лікарів, а в 1927р. – перший журнал ”Ортопедія, травматологія і протезування". М.І.Ситенко організував також республіканське товариство ортопедів, яке очолював з 1936 по 1940р.

 • У 1921р. М.І.Ситенко /1885-1940/ на базі інституту організував і очолив кафедру ортопедії і травматології Українського інституту удосконалення лікарів, а в 1927р. – перший журнал ”Ортопедія, травматологія і протезування". М.І.Ситенко організував також республіканське товариство ортопедів, яке очолював з 1936 по 1940р.Значний внесок у розвиток теорії і практики травматології і ортопедії зробили учні М.І.Ситенка – І.П.Алексеєнко, Б.К.Бабич /Київ/, О.М.Дворкін /Москва/, Я.Г.Дубров /Москва/, І.Л.Зайченко /Львів/, М.П.Новаченко /Харків/, Л.О.Смірновна /Дніпрпетровськ/, Б.І.Шкуров. Усі вони були видатними вченими, активними пропагандистами ідеї М.І.Ситенко.

 • Значний внесок у розвиток теорії і практики травматології і ортопедії зробили учні М.І.Ситенка – І.П.Алексеєнко, Б.К.Бабич /Київ/, О.М.Дворкін /Москва/, Я.Г.Дубров /Москва/, І.Л.Зайченко /Львів/, М.П.Новаченко /Харків/, Л.О.Смірновна /Дніпрпетровськ/, Б.І.Шкуров. Усі вони були видатними вченими, активними пропагандистами ідеї М.І.Ситенко.В 1938р. видано перший підручник українською мовою під редакцією

 • В 1938р. видано перший підручник українською мовою під редакцією

 • проф. С.Л.Трегубова.Після смерті М.І.Ситенка Харківський науково-дослідний інститут ортопедії і травматології очолив М.П.Новаченко /1896-1966/. Який разом з Ф.Е.Ельяшбергом видав монографію “Постоянное вытяжение”.

 • Після смерті М.І.Ситенка Харківський науково-дослідний інститут ортопедії і травматології очолив М.П.Новаченко /1896-1966/. Який разом з Ф.Е.Ельяшбергом видав монографію “Постоянное вытяжение”.

 • Був головним редактором журналу “Ортопедія, травматология и протезирование”, очолював з 1947 по 1966 р.р. правління республіканського наукового товариства травматологів-ортопедів. • На Буковині в 1946 р. при кафедрі госпітальної хірургії було організовано курс травматології і ортопедії, який очолив доц. А.В.Ага. Кількість спеціалізованих ліжок для ортопедо-травматологічних хворих було 20. • Перше самостійне ортопедо-травматологічне відділення в області було відкрито у 1958 році в обласній лікарні. Згодом були відкриті спеціалізовані кабінети в поліклініках, виділені ставки травматологів та ліжка для ортопедо-травматологічних хворих у складі хірургічних відділень районних лікарень. В 1967 р. відкрито травматологічний пункт. • З 1961 р. травматологічне відділення обласної лікарні стало базою курсу травматології, який у 1970 р. був реорганізований у кафедру ортопедії, травматології і військово-польової хірургії.Травма і травматизм.

 • Травма – це одномоментна раптова дія різноманітних факторів /механічних, термічних, хімічних, радіаційних/ на організм людини, яка приводить до порушень структури, анатомічної цілості тканин і фізіологічних функцій.Травматизм – сукупність травм, що повторюються при певних обставинах у однакових групах населення за певний проміжок часу /місяць, квартал, рік/.

 • Травматизм – сукупність травм, що повторюються при певних обставинах у однакових групах населення за певний проміжок часу /місяць, квартал, рік/.

 • Травми можуть бути:

 • - ізольовані,

 • - чисельні,

 • - поєднані,

 • - комбіновані.Численна травма – це ряд однотипних пошкоджень /кінцівок, туловища, голови/, одночасних пошкоджень двох або більше сегментів опорно-рухового апарату, численні рани.

 • Численна травма – це ряд однотипних пошкоджень /кінцівок, туловища, голови/, одночасних пошкоджень двох або більше сегментів опорно-рухового апарату, численні рани.

 • Поєднана травма – пошкодження опорно-рухового апарату і одного або декількох внутрішніх органів, включаючи головний мозок. Наприклад, перелом кісток таза і розрив печінки, перелом стегна і забій головного мозку.

 • Комбінована травма – пошкодження, які виникають від механічного і одного або декількох немеханічних факторів – термічних, хімічних або радіаційних /перелом кісток в поєднанні з опіками, рана, опік і радіаційне ураження/.Травматизм поділяють на групи:

 • Травматизм поділяють на групи:

 • виробничий /промисловий, сільсь-когосподарський/,

 • по дорозі на роботу,

 • побутовий,

 • вуличний,

 • транспортний,

 • дитячий,

 • спортивний,

 • зловмисний,

 • воєнний/.травматизм також класифікують

 • травматизм також класифікують

 • по характеру травми /пораненя м’яких тканин, забій і дісторзія, перелом кісток, вивих, відрив кінцівки, опік, стороннє тіло, електротравма, тощо/.

 • локалізації пошкоджень /голова, тулуб, таз, верхня кінцівка, кисть, нижня кінцівка, стопа/.Структура травматологічної служби.

 • Головний травматолог України при МЗ.

 • Він же директор Київського науково-дослідного інституту.

 • Обласні позаштатні травматологи.

 • Міські позаштатні травматологи.

 • Районні травматологи.

 • Спеціалізовані кабінети поліклініки.РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ.Лікування переломів кісток переслідує ряд конкретних завдань, найважливішими з яких є:

 • Рятування життя постраждалого.

 • Збереження кінцівки.

 • Відновлення анатомічної форми і цілісності пошкодженої кістки.

 • Відновлення функції пошкодженого органа та працездатності постраждалого.


скачать файлСмотрите также:
План лекції: Зміст спеціальності
0.43kb.
Дисципліна “Вступ до спеціальності” для спеціальності
0.43kb.
Основи квантової біофізики План лекції Елементи квантової механіки
0.43kb.
Доц. Руда м. М. План лекції вступ Синдром серцевої недостатності
0.43kb.
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції
0.43kb.
План – це взаємне розташування частин тексту, короткий переказ матеріалу
0.43kb.
Наукова стаття і науковий виступ: спільне і відмінне Зміст лекції
0.43kb.
План лекції Хімічний склад бактерій
0.43kb.
План лекції Етіопатогенез хронічного панкреатиту
0.43kb.
План лекції: Напруженість електричного поля
0.43kb.
План лекції Опорно-рухова система людини
0.44kb.
План лекції класифікація та функції скелетних тканин
0.43kb.