ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus.

 • Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus.

 • Метою досліджень є вивчення вмісту штучного радіонукліду 137Cs в організмі та його розподілу в органах і тканинах риби прісноводних видів, визначення вмісту 90Sr у кістковій тканині прісноводних риб.Прісноводна риба займає важливе місце в поповненні продовольчих ресурсів нашої держави. Слід відзначити, що міграція 137Cs і 90Sr серед штучних радіонуклідів по трофічних ланцюгах має важливе значення з погляду гігієни харчування людини.

 • Прісноводна риба займає важливе місце в поповненні продовольчих ресурсів нашої держави. Слід відзначити, що міграція 137Cs і 90Sr серед штучних радіонуклідів по трофічних ланцюгах має важливе значення з погляду гігієни харчування людини. • визначити вміст 137Cs у кишково-шлунковому тракті карася срібного;

 • визначити вміст 137Cs у м’язовій тканині карася срібного;

 • визначити вміст 90Sr у кістках карася срібного різного віку;

 • розрахувати коефіцієт накопичення (Кн) 137Cs та 90Sr для риб різного віку;

 • з’ясувати вікові особливості накопичення радіонукліду 137Cs та 90Sr;Перші відомості

 • Перші відомостіЦезій —хімічний елемент I групи періодичної системи елементів, атомний номер 55, дуже м’який в’язкий сіруватий метал.

 • Цезій —хімічний елемент I групи періодичної системи елементів, атомний номер 55, дуже м’який в’язкий сіруватий метал.

 • Цезій відносять до маловивчених мікроелементів. Він знаходиться в навколишньому середовищі і поступає в організм різними шляхами, в основному через їжу.Активність ШКТ

 • Активність ШКТСтронцій лужноземельний метал, атомний номер 38, має вигляд сріблястого металу. Природний стронцій складається з чотирьох стабільних ізотопів 88Sr (82,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,02%) і 84Sr (0,56%).

 • Стронцій лужноземельний метал, атомний номер 38, має вигляд сріблястого металу. Природний стронцій складається з чотирьох стабільних ізотопів 88Sr (82,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,02%) і 84Sr (0,56%).

 • Стронцій - складова частина мікроорганізмів, рослин і тварин. Накопичення стронцію різними організмами залежить не тільки від їх виду, особливостей, але і від співвідношення вмісту стронцію та інших елементів, головним чином кальцію і фосфору, у навколишньому середовищі.

Високе значення Кн 90Sr повʼязане зі швидким ростом і розвитком організму, а також із статевим дозріванням риб другого року життя. Значно менше значення накопичення штучного радіонукліду 137Cs повʼязане зі специфікою живлення риб другого року життя, так як представники данної групи тварин включають до свого раціону водну рослинність, що можливо призводить до зниження накопичення 137Cs в організмі риб.

 • Високе значення Кн 90Sr повʼязане зі швидким ростом і розвитком організму, а також із статевим дозріванням риб другого року життя. Значно менше значення накопичення штучного радіонукліду 137Cs повʼязане зі специфікою живлення риб другого року життя, так як представники данної групи тварин включають до свого раціону водну рослинність, що можливо призводить до зниження накопичення 137Cs в організмі риб.

 • Розглядаючи коефіцієнти накопичення для риб третього року життя було встановлено відмінність між показниками коефіцієнтів накопчення 90Sr і 137Cs практично в 5 разів. Високі показники коефіцієнту накопичення 90Sr скоріш за все залежать від постійного росту особин данної групи та специфіки їх харчування. Оскільки тварини 3 року життя дорослі особини, вони активно живляться у мулових відкладеннях і споживають більшу кількість корму, внаслідок цього спостерігається збільшення конфіцієнта накопичення обох радіонуклідів.Встановлено, що питома активність ШКТ дворічних тварин достовірно відрізняється від одно- і трьохрічних, щосвідмить про інтенсивніше живлення та більш високий рівень метаболізму у цієї вікової групи.

 • Встановлено, що питома активність ШКТ дворічних тварин достовірно відрізняється від одно- і трьохрічних, щосвідмить про інтенсивніше живлення та більш високий рівень метаболізму у цієї вікової групи.

 • Зʼясовано, що питома активність м’язів карася срібного різних вікових груп має відмінності середніх показників активності 137Cs. Так активність м’язової тканини однорічних риб складає 21±4 Бк/кг, дворічних - 32±10.27 Бк/кг і трьохрічних - 22±2 Бк/кг.

 • Розраховано коефіцієнт накопичення (Кн) 137Cs та 90Sr в органах та тканинах риб, характерний для кожної вікової групи тварин. Так, для однорічних тварин Кн 137Cs складав 1,5, для дворічних 0,4 і трирічних 1,2. Відповідно для 90Sr Кн для особин першого року становив 5, особин другого року 11, для третього року життя 8.У каскаді Дідорівських озер питома активність 90Sr у карася срібного різних вікових груп у декілька разів перевищує діючі в Україні допустимі рівні для рибної продукції. Питома активність кісток риб першого року життя становила 5Бк/кг, другого року життя 11 Бк/кг, третього року життя 8 Бк/кг. Такий розподіл питомої активності 90Sr у кістках досліджених риб залежить від способу живлення риб, перебудови організму, статевого дозрівання особин дворічного віку та радіонуклідним забрудненням озера. На сучасному етапі 90Sr є основним чинником внутрішньої

 • У каскаді Дідорівських озер питома активність 90Sr у карася срібного різних вікових груп у декілька разів перевищує діючі в Україні допустимі рівні для рибної продукції. Питома активність кісток риб першого року життя становила 5Бк/кг, другого року життя 11 Бк/кг, третього року життя 8 Бк/кг. Такий розподіл питомої активності 90Sr у кістках досліджених риб залежить від способу живлення риб, перебудови організму, статевого дозрівання особин дворічного віку та радіонуклідним забрудненням озера. На сучасному етапі 90Sr є основним чинником внутрішньої

 • дози опромінення для

 • риб більшості водойм. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


скачать файлСмотрите также:
Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus. Об’єкт: Карась срібний – Carassіus auratus
0.43kb.
Житомирської обласної ради. «Дитина – не об’єкт виховання, а активний суб’єкт життя»
0.43kb.
Правила гри: Об'єкт відгадати за допомогою «Так чи Ні» або загадки. Діти повинні визначити, що вміє робити об'єкт або що робиться з його допомогою
0.43kb.
Ліки для дитячого мовлення
0.43kb.
Об’єкт досліджень: процес переміщення вантажу у горизонтальному напрямку що здійснює кран-штабелер Об’єкт досліджень
0.43kb.
Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини. Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини
0.43kb.
Об’єкт та мета курсу
0.43kb.
Об’єкт планування: Одеська область (Одеський регіон)
0.43kb.
Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії
0.43kb.
Лекція №2 Тема: організація як об’єкт управління
0.43kb.
Це господарюючий суб'єкт, який перерозподіляє фінансові ресурси шляхом проведення операцій з грошима або цінними паперами
0.43kb.
Основи рекреаційної географії
0.43kb.