ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлДобрий день!

Добрий день!

Я, Пилипенко Марія,

учениця 10 класу

Світлогірської ЗОШ

I-III ступенів

Кобеляцького району Полтавської області


В майбутньому я хочу

оволодіти професією менеджера-економіста, тому і вирішила ще в школі зробити перші кроки до реалізації своїх бажань, тобто дослідити можливості електронної таблиці для вирішення економічних та управлінських задач

Тема наукової роботи: “Розв´язання управлінських та економічних задач за допомогою ЕТ Excel”Дослідити можливості електронної таблиці і завдання, які можна розв´язувати за допомогою неї, зокрема:
 • розглянути практичні навички використання інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності на базі Світлогірської школи;

 • опанувати методами, за допомогою яких розв’язують економічні задачі, фінансовий аналіз можливих інвестицій;

 • сформувати алгоритм унаочнення статистичних результатів дослідження;

 • показати автоматизоване вибирання даних із таблиць та їх впорядкуванняРозв’язання багатьох практичних задач, зокрема в економiцi, потребує знаходження числових значень параметрів функцiй, якi забезпечують одержання конкретних значень функцiй.

Прикладами таких завдань можуть

бути такi задачi:

Задача 1 на складання штатного розкладу

 • Задача 1 на складання штатного розкладу

 • Припустимо, що Світлогірська ЗОШ є приватною школою із власним бюджетом. Відомо, що в штаті є директор, заступник по навчально-виховній роботі та по виховній, 26 вчителів, 6 техпрацівників, 1 завгосп, 1 медсестра, 1 секретар, 3 оператора газової котельні, 2 слюсарі, 1 двірник. Загальний місячний фонд зарплати складає 80 000 грн.

 • Необхідно визначити, якими мають бути оклади співробітників школи, щоб не перевищувати фонд зарплати?Розв´язання

 • Розв´язання

 • Побудуємо математичну модель розв´язку цієї задачі. Як базовий візьмемо оклад техпрацівників, а інші оклади будемо обчислювати, виходячи з нього: у скільки-то разів або на скільки-то більше. Математичною мовою кожен оклад можна записати у вигляді лінійної функції від окладу техпрацівника: Аі * С + Ві ,

 • де С – оклад техпрацівника; Аі і Ві – коефіцієнти, які для кожної посади визначають відповідним способом.

 • Знаючи кількість людей на кожній посаді, нашу модель можна записати як рівняння:

 • N1*A1*C+N2*(A2*C+B2)+… + N11*(A11*C+B11) = 80 000, де N1 – число техпрацівників, N2 – число завгосп і т. д. відповідно.

 • Отже, задача звелась до розв´язку лінійного рівняння відносно С. Розв´яжемо його за допомогою Excel.

 • Задачі_1-3_Розв'язання управлінських та економічних задач.xlsДосліджуючи електронну таблицю, я зробила висновок, що вона має певні переваги над іншими програмами в даній сфері. Зокрема:

Досліджуючи електронну таблицю, я зробила висновок, що вона має певні переваги над іншими програмами в даній сфері. Зокрема:
 • MS Excel дозволяє розвязати широке коло завдань користувачів без програмування, тобто є доступним для непрофесіоналів.

 • MS Excel забезпечує розв´язання задач на підбір даних в управлінській діяльності.

 • MS Excel розв´язує задачі лінійного програмування для оптимізації завдань економіки, навіть, якщо людина не має глибокої математичної та економічної освіти.

 • Використання діаграм для порівняння табличних даних, встановлення характеристик певних процесів та закономірностей величин дозволяє використовувати табличний процесор для обробки даних статистичного аналізу та їх унаочнення.

 • Автоматизоване вибирання даних із таблиць забезпечує отримання інформації зручними способами.

 • Створені електронні таблиці використовуються для комп´ютеризації управління в Світлогірській загальноосвітній школі I-III ступенів


скачать файлСмотрите также:
Бібліометричні дослідження як аналітичний інструмент оптимізації наукової роботи внз
0.43kb.
Заступники деканів факультетів з наукової роботи заступник декана математичного факультету
0.43kb.
Заступники деканів факультетів з наукової роботи заступник декана математичного факультету
0.43kb.
Наукової роботи: “
0.43kb.
Іжа М. М. – науковий керівник
0.43kb.
Міхіна Ірина голова нст
0.43kb.
Уроку: Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто
0.43kb.
Волчок Денис Леонідович к т. н., доцент, заступник декана з наукової роботи факультету «Промислового та цивільного будівництва» двнз
0.43kb.
Посада учитель математики, фізики та інформатики
0.49kb.
Інтелектуальна готовність
0.43kb.
Розробка лабораторного пристрою «Динамічний демпфер коливань»
0.43kb.
Мета створення Системи реферування української наукової літератури
0.43kb.