ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлНауково-експертна підтримка впровадження сертифікації лісів України


Передумови виникнення сертифікації лісів.

 • 1970-80-ті роки - зростання стурбованості громадськості щодо втрати лісів

 • 1987 рік - висунута концепція сталого (або невиснажливого чи збалансованого) розвитку сучасної цивілізації: “розвиток, що відповідає потребам сьогодення без ризику для майбутніх поколінь задовольняти потреби”

 • 1992 рік – на конференції в Ріо-де-Жанейро прийнято план досягнення невиснажливого розвитку в 21 сторіччі. Визначено лісові принципи, згідно яких, країни зобов’язалися розробити науково обґрунтовані критерії та керівні принципи для невиснажливого (сталого) розвитку лісів.Стале (невиснажливе чи збалансоване) ведення лісового господарства

 • догляд за лісами і лісовими землями та їх використання таким чином і з такою інтенсивністю, щоб підтримувати їх біорізноманіття, продуктивність, відновлювальну здатність, життєвість та їх потенціал до виконання тепер і у майбутньому всіх притаманних їх екологічних, економічних і соціальних функцій на місцевому, національному і глобальному рівнях, не викликаючи при цьому пошкодження інших екосистем.Концепція сталого ведення лісового господарства та міжнародні зобов’язання України

 • Конвенція з охорони біорізноманіття

 • Стале ведення лісового господарства вважається практичним застосуванням екосистемного підходу до лісів

 • (рішення, прийняте на 7-ій конференції країн-учасниць Конвенції в Куала-Лумпурі)

 • Резолюції Конференцій міністрів із захисту лісів Європи (резолюції Н1”Загальні принципи сталого господарювання в лісах Європи”, L2 “Загальноєвропейські критерії, індикатори та практичні рекомендації із сталого ведення лісового господарства”)Механізми досягнення невиснажливості (сталості) ведення лісового господарства

 • Національне законодавство, національна політика та законодавчо-нормативна база лісового господарства

 • Маркетингові механізмиНаціональне законодавство

 • Програма сприяння сталому розвитку в Україні (з 1996 року)

 • Національна Комісія сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України (з 1997 року)

 • Лісовий кодекс України (2006). Прописані положення про стале ведення лісового господарства та стале використання лісових ресурсів.

 • Нормативна база лісового господарства.Маркетингові механізми, зокрема - сертифікація лісів

 • процес за яким незалежна третя сторона (аудитор) здійснює оцінку з метою визначити чи відповідає ведення господарства в лісах заздалегідь встановленим стандартам та засвідчує це у письмовому документі – сертифікаті, який підтверджує, що ліси управляються згідно з принципами невиснажливості (сталості).Сертифікація лісів за схемою Лісової опікунської ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC)

 • домінує на ринку сертифікованої лісової продукції,

 • створена в 1993 році кількома торгівельними і екологічними організаціями

 • підтримується такими міжнародними неурядовими екологічними організаціями, як Фонд охорони дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace) та іншими.Діяльність ЛОР

 • Акредитувала аудиторські компанії для лісової сертифікації за схемою ЛОР

 • Розробила 10 принципів і критеріїв невиснажливого (сталого) лісокористування

 • Розробила метод групової сертифікаціїЗростання площ

 • З 2009 по 2010 роки площа сертифікованих лісів у світі зросла на 8% і досягла 355 млн. га (9% від площі усіх лісів). В Західній Європі площа таких лісів зросла за рік на 2,8 млн. га і становить 85 млн. га (51,2% від площі західноєвропейських лісів).Обсяги сертифікованого круглого лісуСертифікати ланцюга походження деревини (CoC)

 • Кількість таких сертифікатів зросла за останній рік з 18 до майже 24 тисяч. 70% таких сертифікатів отримано за схемою FSC.

 • Деревопереробні підприємства вважають отримання таких сертифікатів вдалим маркетинговим ходом, спрямованим на утримання на ринку.Схеми сертифікації

 • PEFC (Програма схвалення лісової сертифікації):

 • лишається найрозповсюдженішою за площами сертифікованих лісів (приблизно 2/3 від площі усіх сертифікованих лісів),

 • FSC:

 • швидше зростають площі лісів, сертифікованих за цією схемою – з 107 млн. га у січні 2009 році до 129 млн. га у травні 2010.

 • В Європі площа лісів, сертифікованих за схемою FSC, зросла з 30,4 млн. га у січні 2009 році до 34,1 млн. га у квітні 2010.Рушійні сили зростання попиту на сертифіковану лісопродукцію у світі.

 • Зобов’язання великих видавництв збільшити використання паперу з вартих довіри джерел постачання (тобто сертифікований папір і папір, виготовлений з макулатури).

 • «Зелена» політика державних закупівель лісопродукції. Запроваджена (за станом на травень 2010 року) у 8 європейських країнах, а також у Китаї, Японії, Мексиці та Новій Зеландії.Рушійні сили зростання попиту на сертифіковану лісопродукцію у світі.

 • 3. Широке впровадження політики «зеленого будівництва», в якому, згідно стандартів, має використовуватися сертифікована лісопродукція.

 • 4. Законодавство щодо законності походження деревини. З 2011 року деревина та вироби з неї зможуть реалізовуватися на ринках країн-членів Євросоюзу лише за наявності доказів щодо легальності їх походження. Одним з доказів (проте не єдиним можливим) законності походження деревини буде наявність сертифікату FSC або PEFC.Що дає сертифікація лісовому господарству та суспільству?

 • Покращення практики ведення лісового господарства та лісозаготівель;

 • Формування привабливого для споживача іміджу підприємства;

 • Отримання найновіших знань та практичних навичок екологічно та соціально орієнтованого лісівництва;

 • Отримання від незалежної міжнародної організації підтвердження високого рівня ведення лісового господарства;

 • Наближення рівня економічних, екологічних та соціальних стандартів лісового господарства до європейського рівня;

 • Конкурентні переваги - довготермінове партнерство з покупцями сертифікованої лісопродукції за кордоном;

 • Доступ до нових ринків збуту, зокрема тих, що висувають високі екологічні вимоги до лісопродукції.Сертифікація в Україні

 • „Лісова сертифікація - оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства”

 • (стаття 56 Лісового Кодексу України, 2006 р.)Розвиток лісової сертифікації в Україні

 • 1999 р. - перші роботи з добровільної лісової сертифікації в Україні.

 • 2000 р. - сертифіковано 4 чотири лісогосподарських підприємства за схемою ЛОР

 • 2004 р. – вступ до Євросоюзу Польщі, Словаччини та Угорщини, країн – традиційних імпортерів української лісової продукції. В цих країнах значно зріс попит на лісопродукцію, сертифіковану за схемою ЛОР.

 • 2004 р. - створено Національну робочу групу з лісової сертифікації для розробки українських національних стандартів лісової сертифікації

 • 2008 р. – в Держспоживстандарті зареєстровано українські національні стандарти добровільної лісової сертифікації: СОУ «Сертифікація системи ведення лісового господарства. Принципи, критерії та індикатори». Стандарти передано до ЛОР для затвердження.Лісова сертифікація в Україні вересень 2010 року

 • 8 сертифікатів ведення лісового господарства у 5 областях Карпатського регіону і Полісся, загальна площа лісів - 0,9 млн. га (1,4 млн. га – разом із Закарпатською областю) + перспектива - 0,5 млн.га Івано-Франківська обл.

 • 23 сертифікати ланцюга походження деревиниОрієнтовні витрати на проведення сертифікаційного аудиту

 • Залежать від:

 • розмірів території підприємства,

 • обсягів лісокористування,

 • ступеню складнощі та місця розташування лісів, що сертифікуються.

 • Орієнтовна вартість сертифікації варіює:

 • від 0,15 євро на 1 га на рік (при площі лісів понад 20 000 тис. га)

 • до 1 євро на 1 га на рік (при площі лісів біля 1 000 га).Проблеми реалізації сертифікації в Україні

 • Неузгодженість окремих лісівничих правил з сертифікаційними вимогами, схематична та спрощена практика ведення лісового господарства;

 • Відсутність практичних навичок з питань сталого ведення лісового господарства, проблема адаптації лісових працівників і спеціалістів до нових вимог з ведення лісового господарства;

 • Слабкість і нерозвинутість інституційної та інформаційної інфраструктури лісової сертифікації;

 • Відсутність належної експертної та консалтингової підтримки для місцевих спеціалістів, проблеми порозуміння щодо термінологій та понять між аудиторськими компаніями та українськими спеціалістами-практиками, мовний бар’єр.Наукова підтримка процесу сертифікації

 • Науково-методичні дослідження питань впровадження лісової сертифікації, розроблення відповідних методичних рекомендацій.

 • Членство в Національній робочій групі з лісової сертифікації.

 • Інформаційно-консультативна підтримка процесу сертифікації:

  • Сертифікація лісогосподарського підприємства: Практичний посібник (2008)
  • Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні (2009)


Наукова підтримка процесу сертифікації

 • Участь науковців у проектах, спрямованих на підтримку та розвиток лісової сертифікації – проекти WB, IKEA, PSOM, EBRD.

 • Важливим є налагодження співпраці науковців, представників виробництва, освіти, громадськості та експертів.Проект ЄБРР з підтримки лісової сертифікації в Україні (2009-2011 року)

 • «Проект з підтримки процесу сертифікації лісу в Івано-Франківській області – TCS ID: 24885»

 • Джерело фінансування: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)Мета Проекту:

 • Надання підтримки держлісгоспам у ході впровадження системи сертифікації лісу в Івано-Франківській області відповідно до вимог Лісової опікунської ради (ЛОР).Консультант Проекту - Компанія «Індуфор Оі»

 • Компанія «Індуфор Оі» («Indufor Oy») – консалтингова компанія з Фінляндії, яка надає послуги в таких галузях:

 • Лісова промисловість

 • Ведення лісового господарства та навколишнє середовище

 • Політика у галузі лісового господарстваБенефіціари проекту:

 • Лісогосподарські підприємства

 • Івано-Франківське ОУЛМГ

 • Державний комітет лісового господарства України

 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища

 • Місцеві громади

 • Підрядні підприємства із заготівлі деревини

 • Близько 15,000 населення, що працюють у лісовому секторі

 • Місцеві підприємці

 • Організації/підприємці у сфері гірського та лісового туризмуФази виконання проекту

 • I. Підвищення рівня інформованості та збір необхідної інформації

 • II. Консультації та навчання: підготовка до проведення внутрішніх аудитів

 • III. Проведення внутрішнього аудиту та рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків

 • IV. Підтримка процедур з підготовки до сертифікаційного аудиту

 • V. Проведення сертифікації лісогосподарських підприємств сертифікаційним органом, акредитованим ЛОРДякую за Вашу увагу!

 • Додаткова інформація:

 • Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА

 • 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86

 • тел. :+8057 7078072

 • факс:+8057 7078057

 • e-mail:bondaruk_georgiy@list.ru

 • buksha@uriffm.org.ua

 • www.uriffm.org.ua


скачать файлСмотрите также:
Науково-експертна підтримка впровадження сертифікації лісів України
0.43kb.
Законодавство єс та України, міжнародні угоди стосовно сертифікації сільськогосподарської та харчової продукції, захисту шляхом сертифікації географічно ідентифікованої та традиційної брендової продукції
0.43kb.
Державна науково-технічна бібліотека україни
0.43kb.
З 1950 року площа лісів зменшилася удвічі. Щороку вирубується площа лісів, яка дорівнює площі Польщі. А дерева це не тільки первинні продуценти, а й основні очищувачі повітря від вуглекислого газу поглинають 200 млрд
0.43kb.
Інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методичний центр координації методичної роботи Мета проведення учнівських олімпіад: пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді
0.43kb.
Постанова кму №761 від 23. 05. 2007 року Відсутні: Правила використання корисних властивостей лісів
0.78kb.
Науково-педагогічний проект «Інтелект України»
0.43kb.
Аналіз впровадження науково-методичної проблеми школи
0.43kb.
Закон України "Про електронний цифровий підпис"; Постанова кму від 13. 07. 2004 №903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"
0.43kb.
Проект twinning
0.43kb.
В африці яскраво проявляється широтна зональність. Поширення природних зон на материку вважають симетричним: по обидві сторони від екватора зони закономірно змінюють одна іншу
0.43kb.
Інформація про використання передплачених онлайнових науково-інформаційних ресурсів установами нан україни у 2006 р. Соловяненко Денис Володимирович м н. с. Центру комп’ютерних технологій нбув
0.43kb.