ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлМолодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу

 • Матеріали до круглого столу

 • Лабораторія законодавчих ініціатив


Основні пріоритети молодіжної політики в Україні: підхід законодавця

 • Якісна освіта, розвиток потенціалу

 • Молодіжне підприємництво і зайнятість

 • Формування здорового способу життя

 • Підтримка молодих сімей

 • Патріотичне виховання, розвиток духовності і моральності

 • Підвищення рівня правосвідомості і правової культури та запобігання негативним явищам

 • Розвиток громадянської активності молоді, волонтерства, співпраці з органами влади

 • Залучення молоді до роботи в органах влади

 • Міжнародна молодіжна інтеграція

 • Забезпечення прав молоді з особливими потребамиПріоритети молодіжної політики в країнах ЄС (“Біла книга ЄС” “Новий імпульс для європейської молоді”)

 • Забезпечення зайнятості, адаптація молоді до потреб ринку праці

 • Освіта і професійна підготовка (відкриті навчальні інтернет-центри, дистанційне навчання, студентські обміни (програма “СОКРАТ”), літні школи (програма “ЛЕОНАРДО”)

 • Програма “Європейська молодь в епоху цифрових технологій” (комп'ютеризація всіх навчальних закладів, забезпечення інтернет-доступу до навчальних ресурсів, створення єдиної інтернет-мережі дослідницьких проектів в університетах тощо)

 • Багаторічна програма розвитку молодіжного підприємництва (розвиток особистісних та лідерських якостей в ході здобуття початкової, середньої та вищої освіти)

 • Подолання бідності, соціальна інтеграція молоді (затвердження національних програм та міждержавний обмін досвідом)

 • Просвіта молоді з питань СНІДу та наркоманії

 • Запобігання расизму і ксенофобії

 • Пропаганда спорту та здорового способу життя (розвиток спортивних асоціацій, аматорського спорту, програма “2004-європейський рік освіти через спорт”)Молодіжна політика в Україні та ЄС: основні відмінності

 • Цільова група. “Молодіжний” вік в ЄС – до 24 років, в Україні – до 35 років. Наслідок – звуження цільової групи і підвищення ефективності молодіжної політики

 • Підходи до формування політики. В ЄС – широке громадське і експертне обговорення концепцій молодіжної політики (“білі”, “зелені” книги), в Україні – відсутність обговорення із зацікавленими суб'єктами. Наслідок – забезпечення спрямованості політики на вирішення реальних потреб.

 • Результативність. В ЄС всі молодіжні програми націлені на досягнення окремих конкретних результатів, в Україні програми – “про все і ні про що”

 • Етапність. В ЄС існує довгострокова стратегія розвитку молодіжної політики (“Біла книга”), середньострокові та короткострокові програми. В Україні етапи реалізації державної молодіжної політики чітко не означені.

 • Фінансова реалістичність. Конкретизованість програм в ЄС поєднується з реалістичністю фінансування, в Україні більшість програм недофінансовується. В ЄС створено спеціальні фонди (Європейський регіональний фонд, Європейський соціальний фонд) для фінансування окремих складових молодіжних програмОсновні проблеми молодіжної політики в Україні

 • Недоліки фінансування (недостатній обсяг щорічного державного фінансування молодіжних програм, “розпорошення” коштів між численними програмами у сфері молодіжної політики, неефективне/нецільове використання бюджетних призначень)

 • Загальна недосконалість правового регулювання у сфері молодіжної політики (конкуруюча нормотворчість глави держави, парламенту та уряду, розгалуженість та взаємна суперечливість нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики)

 • Високий рівень централізації повноважень у сфері молодіжної політики (більшість повноважень у сфері молодіжної політики сконцентровано на рівні профільного міністерства)

 • Слабка інституційна і фінансова спроможність молодіжних НДО та “третього сектору” в цілому

 • Відсутність діалогу між центральними та місцевими органами влади (з одного боку) та громадськими організаціями, зокрема – молодіжними (з іншого боку)

 • Невикористання міжнародного досвіду, слабка регіональна взаємодія на рівні профільних управлінь ОДА, зокрема – на рівні обміну позитивним і негативним досвідом

 • Слабкий PR-компонент та низький рівень активності органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, представників НДО у вирішенні проблем молодіПроблеми фінансування молодіжних програм в Україні

 • Щорічна зміна пріоритетів фінансування у сфері молодіжної політики

 • “Розпорошення” фінансових ресурсів через значну кількість бюджетних програм (понад 10 програм прямо або опосередковано пов'язаних з молодіжною політикою), недофінансування ряду програм

 • Непрозорість фінансування і відсутність аудиту ефективності використанням коштів, виділених на фінансування молодіжних програм як на центральному рівні, так і на місцях

 • Централізованість фінансування молодіжних програм

 • Відсутність орієнтації на розвиток молоді (основні програми – оздоровлення, молодіжне будівництво, профілактика безпритульності)Основні проблеми діяльності молодіжних організацій

 • Суперечності в законодавстві, що регламентує порядок створення та діяльності молодіжних НДО

 • Нерівні умови (окремі громадські організації отримують фінансування з Державного бюджету України, інші - позбавлені такої можливості; розподіл бюджетних коштів на підтримку молодіжних організацій є непрозорим)

 • Слабка фінансово-матеріальна база (основним джерелом фінансування молодіжних організацій є внески їх членів)

 • Слабкий інституційний і кадровий потенціал (через звуженість джерел фінансування більшість молодіжних організацій спираються на підтримку волонтерів; держава не приділяє належної уваги навчанню та професійній підготовці “активу” молодіжних організацій)

 • Пасивна позиція більшості молодіжних НУО у відносинах з органами публічної влади

 • Невисокий рівень спроможності більшості НДО надавати якісні соціальні послуги

 • Відсутність зацікавленості органів державної влади і місцевого самоврядування у активізації співпраці з молодіжними організаціямиПроблеми молоді та ресурси для реалізації молодіжної політики в місті Києві

 • НАЯВНІ РЕСУРСИ

 • 502 загальноосвітні школи, 31 ПТУ, 118 вузів І-IV рівнів акредитації, 59 шкіл естетичного виховання, 142 бібліотеки, 70 музеїв, 27 театрів

 • Більше 150 міських та більше 100 районних молодіжних організацій

 • Інституційні ресурси органів самоврядування і виконавчої влади: Київський молодіжний центр праці, 2 притулки для неповнолітніх, Молодіжний бізнес-центр, Київська молодіжна біржа праці, Центр соціального розвитку підлітків і молоді “Зміна”, центри соціальних служб для сімї, дітей і молодіСучасні пріоритетні програми молодіжної політики в місті Києві (Комплексна програма “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”)

 • Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей і молоді

 • Розвиток економічної активності молоді в місті Києві

 • Соціальний захист та надання соціальних послуг дітям і молоді

 • Підготовка молоді до подружнього життя

 • Формування національної свідомості дітей та молоді

 • Заохочення здорового способу життя дітей та молоді

 • Сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді

 • Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, розвиток громадської активності, сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій

 • Налагодження міжнародних молодіжних контактів

 • Науково-методичне та інформаційне забезпечення здійснення державної молодіжної політикиСучасні пріоритетні завдання молодіжної політики в місті Києві (Комплексна програма “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”)

 • Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів

 • Підвищення рівня правових знань

 • Запровадження дотацій роботодавцям за залучення працівників окремих професій

 • Працевлаштування учнів і студентів на тимчасовій основі, організація трудових загонів, розширення філій Київського молодіжного центру праці, підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив

 • Житлове забезпечення дітей-сиріт та молоді

 • Впровадження соціальної експертизи в судах

 • Соціалізація засуджених, наркоманів, ВІЛ-інфікованих

 • Залучення молоді до волонтерського руху

 • Популяризація української мови і культури, українізація комп'ютерного забезпечення

 • Забезпечення встановлення законодавчих обмежень на продаж і вживання слабоалкогольних напоїв в громадських місцях, на залучення молоді в ігровий бізнес

 • Запровадження системи навчання лідерів молодіжного руху, добір молодих кадрів для роботи в органах влади в м.КиєвіЗагальні недоліки Програми “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”

 • Орієнтація на короткострокову перспективу

 • Неконкретизований характер Програми

 • Нереалістичних виконання низки завдань, визначених Програмою, у передбачені нею строки (до 2008 року)

 • Значна кількість відповідальних за реалізацію заходів, передбачених основними програмами молодіжної політики м. Києві, і, відповідно, висока імовірність дублювання функцій одних органів іншими

 • Невизначеність етапів здійснення завдань (програма визначає лише загальний 2-річний строк)

 • Відсутність фінансового обґрунтування програм, заходів і розрахунків сум коштів, необхідних для їх реалізації на кожному з етапів

 • Невизначеність очікуваних результатів від реалізації передбачених Програмою заходівОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: формальний аспект

 • Вивчення пріоритетів молодіжної політики у короткостроковій (до 2008 р.), середньо - та довгостроковій перспективі (10 років)

 • Визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації молодіжної політики в пріоритетних напрямах

 • Визначення етапів виконання пріоритетних програм, обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації пріоритетних програм на кожному з етапів

 • Розмежування відповідальності за виконання програми між виконавцями, визначення ГУУСМ провідним структурним підрозділом КМДА, відповідальним за реалізацію молодіжної політики.

 • РЕЗУЛЬТАТ:

 • вироблення стратегії реалізації молодіжної політики в місті КиєвіОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: процедурний аспект

 • Оприлюднення та проведення експертного обговорення основних недоліків Програми “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”

 • Створення міжвідомчої робочої групи із залученням представників зацікавлених організацій для експертно-консультаційного забезпечення ГУССМ і розробки довгострокової програми молодіжної політики в місті Києві

 • Оприлюднення, проведення обговорення довгострокової програми молодіжної політики і м. Києві, її доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та затвердження Київською міською радоюОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: змістовний аспект

 • Активізація взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України в частині подальшого удосконалення законодавства про а) рекламу (в частині розширення обмежень на рекламу алкогольних, тютюнових виробів та реклами для молодіжної цільової аудиторії), б) виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, в) захист суспільної моралі; г) громадські організації та соціальні послуги; д) профілактику безпритульності

 • Подальша децентралізація молодіжної політики в місті Києві, залучення до надання соціальних послуг громадських, у тому числі – молодіжних, організацій

 • Забезпечення контролю та відповідальності за результати реалізації молодіжної політики

 • Міжрегіональний обмін досвідом

 • Підвищення прозорості функціонування ГУУССМ

 • Наближення завдань молодіжної політики до потреб сучасного інформаційного суспільства з урахуванням досвіду країн ЄС в цій сферіАктивізація співпраці ГУССМ з громадськістю

 • Забезпечення постійного оновлення веб-сторінки ГУССМ, створення можливостей для обговорення ключових проблем молодіжної політики та основних ініціатив Управління у відповідній сфері в онлайновому режимі

 • Створення громадської експертної ради при ГУССМ

 • Активізація співпраці не лише з дитячими і молодіжними організаціями, але і провідними аналітичними центрами

 • Активізація взаємодії із ЗМІ

 • Створення освітніх програм, спрямованих на підвищення фінансової та інституційної спроможності молодіжних організацій з метою підвищення якості соціальних послуг, що надаються такими організаціями

 • Організація заходів (круглих столів, конференцій) з метою обговорення найбільш дискусійних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією молодіжної політики в місті Києві


скачать файлСмотрите также:
Молодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу Матеріали до круглого столу
0.43kb.
Програма “круглого столу”
0.43kb.
Учасники «Круглого столу»
0.43kb.
Ефективної енергозберігаючої політики, ефективної енергозберігаючої політики
0.43kb.
Матеріали до виступу Перепелиці М. П., начальника гу інформаційної та внутрішньої політики ода на зустрічі з
0.43kb.
17 років після оголошення незалежності українська економіка неспромоглась успішно конкурувати на світових ринках
0.56kb.
Менса (лат стіл) найбільша І найвідоміша організація для людей з високим коефіцієнтом інтелекту. Це некомерційна організація, відкрита для усіх, хто здав стандартизовані тести iq краще, ніж 98 населення
0.43kb.
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
0.43kb.
Соціальна ініціатива Президента України Доступне житло
0.43kb.
Перев’ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ перев’язувальні засоби
0.43kb.
Тема лекції: фізіологія синапсів, міжнейронні зв’язки”
0.43kb.
Проект за підтримки Європейського Союзу – на шляху до школи, дружної до дитини Проблеми, виклики і ключові завдання освітнього сектора щодо інституалізації превентивної освіти
0.43kb.