ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлЛекція 3: Вимоги належної виробничої практики до приміщення, обладнання, персоналу, технологічного процесу.


Приміщення і устаткування для фармацевтичного виробництва слід розташовувати, проектувати, конструювати і експлуатувати так, щоб вони відповідали операціям, що проводилися, і розташування і конструкції повинні зводити до мінімуму ризик помилок і забезпечувати можливість ефективного очищення і обслуговування в цілях виключення перехресної контамінації, накопичення пилу або грязі і інших несприятливих чинників для якості продукції

 • Приміщення і устаткування для фармацевтичного виробництва слід розташовувати, проектувати, конструювати і експлуатувати так, щоб вони відповідали операціям, що проводилися, і розташування і конструкції повинні зводити до мінімуму ризик помилок і забезпечувати можливість ефективного очищення і обслуговування в цілях виключення перехресної контамінації, накопичення пилу або грязі і інших несприятливих чинників для якості продукціїЧисте приміщення (ЧП) -

 • приміщення, в якому рахункова концентрація аерозольних частинок і, при необхідності, число мікроорганізмів в повітрі, підтримуються в межах не вище заданого, відповідного певному класу чистоти. Чисте приміщення може містити одну або декілька чистих зон.КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО КЛАСАХ ЧИСТОТИ ПОВІТРЯ

 • НЕСТЕРИЛЬНІ

 • місцево;

 • трансдермально;

 • інетрвагінально, ректально;

 • у порожнину вуха, носа, ротової порожнини;

 • для інгаляцій;

 • для прийому всерединуКЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО КЛАСАХ ЧИСТОТИ ПОВІТРЯ

 • СТЕРИЛЬНІ

 • для парентерального застосування (ін'єкцій, інфузій і ін.);

 • у порожнину тіла

 • очні лікарські засобиВимоги до чистоти повітря виробничих приміщень

 • У фармацевтичній промисловості для виробництва стерильних лікарських засобів, як правило, виділяють чотири класи чистоти робочих зон по допустимому вмісту частинок і мікроорганізмів в 1 м3 повітря: А, В, С і D.

 • Максимально допустиме число частинок в 1м3 повітря в приміщеннях різних класів чистоти відповідно до вимог GMP ЄС приведено в таблиціКласи чистоти повітря по аерозольних частинкахПідготовка повітря для чистих приміщень

 • Існує два принципово різних види потоків повітря:

 • одно направлений потік, який не зовсім точно називають ламінарним;

 • неоднонаправлений потікОднонаправлений потікОднонаправлений потікНЕ одно направлений потікВИМОГИ, ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

 • У виробничих приміщеннях необхідно підтримувати і контролювати задані параметри повітря (тиск, концентрація аерозольних частинок, кратність повітрообміну, температура, вологість) відповідно оброблюваній продукції, вироблюваним операціям і заданому класу чистоти

 • Повинні бути прийняті заходи, що запобігають входу в приміщення сторонніх осіб. Зони виробництва, зберігання і контролю якості не повинні використовуватися як прохідні для персоналу, який в них не працює.

 • Вхід персоналу в чисті приміщення здійснюється через санпропускники, доставка сировинних і допоміжних матеріалів - через тамбур-шлюзы

 • Технічні і інженерні комунікації повинні розташовуватися зовні виробничі приміщень за підвісними стелями. Розводка інженерних комунікацій усередині виробничі приміщень повинна бути виконана з полірованих нержавіючих трубОбробка підлоги, стін і стель

УСТАТКУВАННЯ

 • Виробниче устаткування слід проектувати, розміщувати і обслуговувати так, щоб воно відповідало своєму призначенню

 • При проектуванні і придбанні устаткування необхідно враховувати можливість його повного і ретельного очищення. На кожну одиницю устаткування розроблені письмові методики по його контамінації в процесі роботи устаткування. Як правило, кожна одиниця устаткування розміщується в окремому приміщенні

 • Після очищення устаткування повинне зберігатися тільки в сухому стані, на устаткування прикріпляється етикетка з вказівкою методу очищення, дати, хто проводив очищення і яким препаратом. Перед завантаженням наступного препарату устаткування повинне піддаватися додатковій дезинфекції

Принципи

 • Устаткування повинне

  • Мати певне місцезнаходження
  • Відповідати схемі
  • Бути в зібраному стані
  • Бути відрегульованим
  • Проходити технічне обслуговування, щоб відповідати своєму призначенню


Алгоритм збірки і установки устаткування передбачає:

 • Алгоритм збірки і установки устаткування передбачає:

  • Мінімізацію ризику збоїв
  • Можливість ефективного миття устаткування
  • Можливість ефективного технічного обслуговування
 • Повинен перешкоджати:

  • Перехресній контамінації
  • Проникненню пилу і бруду
  • Будь-яким небажаним впливам на якість препаратів
 • Устаткування повинне бути налагоджене так, щоб:

  • Мінімізувати ризик збоїв
  • Мінімізувати ризик контамінації


ПЕРСОНАЛ

 • Принципи

 • Створення і підтримка функціонування належної системи Забезпечення Якості при виробництві лікарських препаратів, що приводиться в дію людьми

 • Для виконання поставлених завдань потрібний висококваліфікований персонал

 • Між сторонами, що беруть участь, повинні бути чітко і ясно розподілені зони персональної відповідальності

 • Весь персонал повинен бути ознайомлений з принципами GMP, в яких він задіянийДякую за увагу


скачать файлСмотрите также:
Лекція 3: Вимоги належної виробничої практики до приміщення, обладнання, персоналу, технологічного процесу
0.43kb.
Лекція 2 Управління якістю згідно принципів належної виробничої практики Забезпечення якості головне завдання керівництва і потребує участі й
0.43kb.
Проаналізувати вимоги міжнародних Настанов нормативних документів з належної сільськогосподарської практики
0.43kb.
Бібліотечне обладнання: Бібліотечне обладнання
0.43kb.
Бібліотечне обладнання: Бібліотечне обладнання
0.43kb.
Особливості опису приміщення
0.43kb.
Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів, ст. 20»
0.43kb.
Мета досліджень – розробити стандарт підприємства стп «Молоко. Отримання молока належної якості. Загальні вимоги»
0.43kb.
Мета випускної роботи полягала у вивченні особливостей технологічного процесу заводського відтворення стерляді
0.43kb.
Розумна медична допомога – це постійний добір, розвиток і навчання персоналу, інвестиції в обладнання та людей
0.43kb.
Провести аналіз вимог міжнародних документів щодо ризик-менеджменту
0.43kb.
Головні вимоги суспільства щодо освіти з безпеки
0.43kb.