ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл 

 •  

 • Куранда Т.К.,

 • Український інститут науково-технічної і економічної інформації МОН України

 •  


надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції

 • надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції

 • (затверджено наказом МОН України від 22.12.2008 № 1180 і зареєстровано в Мінюсті 20.01.2009 за № 33/16049)

 • Форма 1. Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі напрямів бюджетного фінансування

 • Форма 2. Бюджетне фінансування наукової сфери в розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки в ___ р.

 • Форма 3. Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за ДЦНТП у ___ р.

 • Форма 4. Основні результати виконання замовлення у ___ р.

 • Форма 5. Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення у ___ р.

 • Форма 6. Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження у ___ р.

 • Форма 7. Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу у ___ р.

 • Форма 8. Аналітична записка про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльностіфінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у розрізі бюджетних програм, напрямів бюджетного фінансування, базового та програмно-цільового фінансування, секторів науки, видів наукових і науково-технічних робіт);

 • фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у розрізі бюджетних програм, напрямів бюджетного фінансування, базового та програмно-цільового фінансування, секторів науки, видів наукових і науково-технічних робіт);

 • результативність виконання замовлення в розрізі напрямів бюджетного фінансування за загальним і спеціальним фондами за показниками оцінювання: кількості виконуваних і завершених робіт, кількості створеної науково-технічної продукції – видів виробів, у тому числі техніки, технологій, сортів рослин і порід тварин, матеріалів, методів, теорій, іншої НТП; публікаційної активності та патентної діяльності; вагомості результатів (створеної НТП) за визначеними критеріями оцінювання;

 • стан впровадження НТП протягом 3-х років з моменту створення і практичного застосування результатів досліджень та безперервності етапів (видів) наукового процесу (робіт фундаментального і прикладного спрямування базового фінансування).процедур (алгоритмів формування даних, програмно-технічного забезпечення тощо) організації сумісної роботи цих двох баз і створення БД агрегованих показників.

 • процедур (алгоритмів формування даних, програмно-технічного забезпечення тощо) організації сумісної роботи цих двох баз і створення БД агрегованих показників.

 • інтерфейсів та механізмів Інтранет / Інтернет доступу до бази даних про науково-технічну продукцію;

 • регламенту роботи з базою даних про науково-технічну продукцію і регламенту роботи із запитами на інформацію бази.


скачать файлСмотрите также:
Куранда Т. К., Український інститут науково-технічної І економічної інформації мон україни
0.43kb.
Державна науково-технічна бібліотека україни
0.43kb.
Олена нестеренко
0.43kb.
Ініціатива мон україни
0.43kb.
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
0.43kb.
Результативність прикладних досліджень І розробок бюджетного фінансування гаврис Т. В
0.43kb.
Системні проблеми української економіки, що справляють негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні
0.43kb.
Нормативна база електронних інформаційних ресурсів з нтд
0.43kb.
Інформації Закону України „Про доступ до публічної інформації" розділу "Запобігання та протидії корупції" Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 2014 роки Суб'єкти моніторингу
0.71kb.
Використана література
0.43kb.
Наукові відкриття у другій половині ХХ поч. Ххіст
0.43kb.
Науково-педагогічний проект «Інтелект України»
0.43kb.