ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлКРОВ

 • Рідка сполучна тканина, складова частина внутрішнього середовища


С к л а д к р о в іСистема крові

 • Периферична кров (в судинах)

 • Органи кровоутворення (червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка)

 • Ограни кроворуйнування (печінка, селезінка)

 • Нейрогуморальна регулююча системаФункції крові

 • Транспортна

  • Дихальна (О2, СО2)
  • Трофічна (перенос поживних речовин)
  • Екскреторна (перенос продуктів метаболізму до органів виділення)
  • Гуморальна (перенос БАР)
  • Терморегуляторна (доставка тепла від органів, де утворюється до органів, де втрачається)
 • Захисна

  • Фактори імунітету
  • Зсідання крові
 • Підтримка параметрів гомеостазу (рН, осмотичний, онкотичний тиск)

 • Забезпечення креаторних зв’язків – передача інформації за допомогою макромолекулФізико-хімічні властивості крові (визначаються хімічним складом плазми)

 • В’язкість (визначається кількістю білків та формених елементів) – 5

 • Відносна щільність (визначається вмістом формених елементів) - 1,050-1,060

 • Осмотичний тиск7,6 атм.

 • Онкотичний тиск 1/3 атм. (30-40 мм рт.ст)

 • Активна реакція крові (рН) – 7,35-7,4Склад плазмиОнкотичний тиск (30-40 мм рт.ст.)

 • Осмотичний тиск органічних речовин плазми (глюкоза, білки). Забезпечує обмін води між кров’ю і тканинами.Активна реакція крові (рН)

 • Обумовлена співвідношенням Н+ і ОН- іонів.

  • рН артеріальної крові – 7,4
  • рН венозної крові – 7,35
 • Підтримку рН на фізіологічному рівні забезпечують:

 • органи виділення

 • буферні системиБілки плазмиЕритроцити – двоввігнуті безядерні клітини

 • Утворюються в червоному кістковому мозку

 • Руйнуються в печінці

 • Тривалість життя – до 3,5 місяців

 • Функції:

  • Дихальна
  • Живільна
  • Захисна
  • Ферментативна
  • Регуляція рН крові


Гемоглобін (Нb) – хромопротеїд, міститься в еритроцитах, обумовлює червоний колірГемоліз еритроцитів

 • Осмотичний

 • Хімічний

 • Термічний

 • БіологічнийВиди лейкоцитів

 • Гранулоцити

 • Нейтрофіли

 • Еозинофіли

 • БазофілиНейтрофіли (50-75%) здатні швидко мігрувати в осередок запалення

 • По формі ядра – юні, паличкоядерні, сегментоядерні

 • Тривалість життя – 8 годин – 2 доби

 • Функції:

  • Фагоцитоз
  • Секреція лізосомних білків
  • Секреція інтерферону


Еозинофіли (0,5-5%) здатні швидко мігрувати в осередок запалення

 • Тривалість життя – 8-12 діб

 • Функції:

  • Фагоцитоз (незначний)
  • Знешкодження і руйнування токсинів білкового походження, чужорідних білків і комплексів антиген-антитіло
  • Руйнують гістамін
  • Гальмують виділення гістаміну базофілами
  • Участь у фібринолізі (вироблення плазміногену)


Базофіли (0,5-1%) мігрують у тканини, де дозрівають у тучні клітини

 • Тривалість життя – 8-12 діб

 • Функції:

  • Синтез гістаміну (посилює кровоток в ураженній ділянці)
  • Синтез гепарину (для відновлення ушкодженних судин)


Моноцити (3-11%) перетворюються в нерухомі клітини – тканинні макрофаги

 • Тривалість життя – 50-60 діб

 • Функції:

  • Фагоцитоз чужорідних частинок, макромолекул, колагену, клітин у кислому середовищі
  • Протипухлинна дія
  • Антивірусна активність (секреція інтерферону)
  • Підсилення процесів регенерації


Види лімфоцитів

Фізіологічні властивості тромбоцитів:

 • Адгезивність – здатність прилипати до чужорідної та пошкодженої поверхні

 • Агрегація – здатність утворювати скупчення

 • Аглютинація – склеювання тромбоцитів один з однимГрупи крові

 • Присутність антител і антигенів в різних групах кровіРЕЗУС-ФАКТОР (Rh)

 • Аглютиноген, що не входить до системи АВ0, не має аглютининів у плазмі.

 • У 15% людей – відсутній (Rh-)

 • У 85% людей – присутній (Rh+)Резус-конфліктЗсідання крові (гемостаз) - ланцюг біохімічних перетворень, спрямованих на зупинку кровотечі

 • Система зсідання:

  • ферментативна система плазми
  • форменні елементи крові
  • стінки кровоносних судин
  • оточуючи тканини


ПРОЦЕС ЗСІДАННЯ містить:

 • ПРЕДФАЗУ (судинно-тромбоцитарний гемостаз)

 • ТРИ ФАЗИ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ:

   • 1. Утворення протромбінази
   • 2. Утворення тромбіну
   • 3. Утворення фібрину
 • ПІСЛЯФАЗУ (ретракція і фібриноліз)

Коагуляційний гемостаз –ферментативне перетворення розчинного фібриногена у нерозчинний фібрин у великих судинах з високим АТ і швидкістю кровотоку

   • 1. Утворення протромбінази
   • 2. Утворення тромбіну
   • 3. Утворення фібрину


Ферментативна система плазми

 • I – фібриноген

 • II – пртромбін

 • III – тканинний тромбопластин (входить до складу пдазматичних мембран)

 • IV – іони Са2+

 • V – проакцелерин

 • VI – акцелерин

 • VII – проконвертин

 • VIII – антигемофільний глобулін А

 • IX – антигемофільний глобулін В

 • X – Стюарта-Прауера

 • XI – плазмовий попередник тромбопластину

 • XII – Хагемана

 • XIII – фібринстабілізуючий

 • XIV –кініноген

 • XV – прокаллікреїн

Післяфаза: ретракція і фібриноліз

 • Ретракція – ущільнення згустку (25-50% об’єму) та закріплення його в судині, за рахунок тромбостеніна тромбоцитів (2-3 години після утворення тромбу).

 • Фібриноліз – ферментативний гідроліз фібрину на розчинні компоненти для відновлення просвіту судин.

  • Починається одночасно з ретракцією під дією плазміну
  • Протікає в 3 фази:
   • утворення кров’яного та тканниного активаторів плазміногену з проактиваторів (під дією адреналіну, стрептокінази, лізокінази)
   • активатори стимулюють перетворення плазміногену на плазмін (тромбін, урокіназа, ХIV, XV фактори).
   • плазмін розщеплює фібрин до пептидів і амінокислот.


Підтримці рідкого стану крові сприяють:

 • гладка поверхня судин, що запобігає активації XII фактора

 • стінки судин і формені елементи мають «-» заряди і відштовхуються

 • стінки судин вкриті шаром розчинного фібрину, який адсорбує активні фактори згортання (тромбін).

 • велика швидкість кровотоку перешкоджає концентрації факторів гемокоагуляції в одному місці

 • наявність у крові антикоагулянтів:

  • первинних, що присутні завжди ( гепарін,антитромбін та інш.)
  • вторинних, що утворюються під час зсідння та фібрінолізу (фібрин, продукти деструкції фибрину)

скачать файлСмотрите также:
Кров рідка сполучна тканина, складова частина внутрішнього середовища
0.43kb.
Кров і лімфа. Кровотворення. Тканини внутрішнього середовища
0.43kb.
Сполучні тканини план лекції морфофункціональні особливості та класифікація сполучних тканин
0.43kb.
Лекція 3 План лекції Зв’язок внутрішнього середовища людина з навколишнім середовищем; поняття про гомеостаз
0.43kb.
Тваринний світ як складова частина природи
0.43kb.
Тканина це система організму, яка складається із клітин та їх похідних (гістологічних елементів), що сформувалися у філогенезі, і виконує специфічні функції. Тканина
0.43kb.
Дихання людини
0.43kb.
Біохімічні показники при патології хряща та кісткової тканини хрящова тканина
0.43kb.
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей
0.43kb.
Політична складова Економічна складова
0.43kb.
Методи ситуаційного аналізу swot, snw, pest
0.43kb.
Кров людини складається з плазми (тканинної рідини) і формених елементів (клітин), які поділяються на три групи
0.43kb.