ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлКафедра економічної політики

 • Кафедра економічної політики

 • Національна академія державного управління

 • при Президентові України

 • Науковий керівник – І.В. Розпутенко, д.держ.упр., проф.

 • Відповідальний виконавець – Н.А. Малиш, к.е.н., доц.


Геоекономіка – галузь науки на перетині предметів економіки і політики в системі географічних координат, яких об’єднує або роз’єднує інновація; спосіб мислення і прийняття владного рішення. Світогосподарські процеси досліджуються з позицій прагматичних вигід від застосування геополітичних концепцій.

 • Геоекономіка – галузь науки на перетині предметів економіки і політики в системі географічних координат, яких об’єднує або роз’єднує інновація; спосіб мислення і прийняття владного рішення. Світогосподарські процеси досліджуються з позицій прагматичних вигід від застосування геополітичних концепцій.Розроблено та визначено завдання, концептуальні підходи дослідження проблеми, вивчено стан дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

 • Розроблено та визначено завдання, концептуальні підходи дослідження проблеми, вивчено стан дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

 • Проведено аналіз наукових напрацювань, видань, публікацій у сфері геоекономіки, геополітики, геостратегії.

 • Досліджено сучасні підходи до формування глосаріїв за тематичними напрямками.Досліджено історичний контекст формування держави-нації.

 • Досліджено історичний контекст формування держави-нації.

 • Проаналізовано наукові напрацювання та існуючий управлінський досвід у сфері здійснення геоекономічної політики в Україні.

 • Вивчено геоекономічні умови збереження державного суверенітету України.

 • Досліджено геоінвестиційні особливості розвитку України.

 • Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України в інноваційно-інвестиційній сфері по трьох узагальнених групах: «Власність», «Пріоритети». «Фінансування».

 • Досліджено джерела фінансування інвестиційних енергозберігаючих проектів в Україні.

 • Проведено аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання відносин в інноваційно-інвестиційній сфері.Визначено геофінансові засади забезпечення економічного зростання.

 • Визначено геофінансові засади забезпечення економічного зростання.

 • Проведено аналіз співвідношення зовнішнього і внутрішнього фінансування потреб держави та специфіку співробітництва України з МВФ.

 • Проведено аналіз геофінансових загроз у творенні державної економічної політики України.

 • Досліджено особливості співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

Визначено напрямки та механізми щодо формування державної екологічної політики України.

 • Визначено напрямки та механізми щодо формування державної екологічної політики України.

 • Досліджено демографічні аспекти державної екологічної політики.

 • Проаналізовано проблеми екологічного розвитку підприємництва, використання екологічних інновацій у підприємницькій діяльності.

 • Досліджено проблеми національної екологічної політики у світовій системі захисту довкілля.

 • Проведено статистичний аналіз державної екологічної політики України.1. Семінар «Financial stability stress testing for Banking Systems: An introduction», JVI/ OeNB, Австрія, Відень, 8-11 березня 2010 р. 

 • 1. Семінар «Financial stability stress testing for Banking Systems: An introduction», JVI/ OeNB, Австрія, Відень, 8-11 березня 2010 р. 

 • 2. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики", Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету, Київ, 18 лютого 2010 р.

 • Х  Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування», ХарРІДУ, Харків, 26 березня 2010 р.

 • 4. Науково-методологічний семінар «Понятійно-категоріальний апарат публічного управління», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 31 березня 2010 р.

 • 5. Міжнародна науково-практична конференція «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку», Академія муніципального управління, м. Київ, 9 квітня 2010 р.

 • 6. Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених «Становлення публічного адміністрування в Україні», ДРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Дніпропетровськ, 16 квітня 2010 р.

 • 7. Міжнародна відео конференція на тему «Антикорупційне законодавство в Україні і США як засіб забезпечення прозорості у публічному секторі», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 16 квітня 2010 р.8. Круглий стіл на тему “Нові підходи в розвитку депресивних регіонів України», Верховна Рада України, м. Київ, 21 квітня 2010 р.

 • 8. Круглий стіл на тему “Нові підходи в розвитку депресивних регіонів України», Верховна Рада України, м. Київ, 21 квітня 2010 р.

 • 9. Шестая Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 22-23 апреля 2010 г.

 • 10. Круглый стол на тему «Эффективное взаимодействие государства и сферы предпринимательства», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 23 апреля 2010 г.

 • 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку», м. Донецьк 23-24 квітня 2010 року.

 • 12. Підсумкова міжнародна науково-практична конференція Запорізької міської громадської організаці «Істина» "Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів", Запоріжжя, 28 квітня 2010 р.

 • 13. XVIII щорічна міжнародна конференції NISPAcee “State "Public Administration in Times of Crisis"”, Варшава, Польща, 13-15 травня 2010 р.

 • 14. Відеоконференція на тему «Роль науки та галузевої освіти «Державне управління» у розвитку соціального діалогу в Україні», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 18 травня 2010 р.Консультативна допомога державним

 • Консультативна допомога державним

 • науково-дослідним та навчальним установам

 • Комітети Верховної ради України,

 • Міністерство економіки України,

 • Міністерство праці та соціальної політики України,

 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України,

 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м. Київ.

 • Міжнародний фонд “Відродження”.

 • Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний центр".

 • Національний університет “Києво-Могилянська Академія”,

 • Національний центр підготовки банківських працівників України,

 • Національний університет імені Тараса Шевченка,

 • Національний транспортний університет,

 • Національний університет технологій та дизайну,

 • Університет банківської справи НБУ.

 • Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.Консультативна допомога:

 • Консультативна допомога:

 • Викладачі кафедри здійснюють постійне наукове консультування слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів академії та інших установ. Було надано 7 відзивів, рецензій на рукописи книг, навчальних посібників та методичних розробок; 6 – на кандидатські і докторські дисертації; 10 відзивів на автореферати дисертацій; 9 – рецензій на магістерські роботи слухачів інших вищих навчальних закладів.

 • Кількість запланованих наукових продуктів: 25

 • Кількість виданих та поданих до друку наукових та навчально-методичних праць: 92 • Геоекономічна політика України • Дякуємо за увагу!


скачать файлСмотрите также:
Кафедра економічної політики
0.43kb.
Кафедра економічної політики
0.43kb.
Кафедра економічної політики
0.43kb.
Основні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері
0.43kb.
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки
0.43kb.
Нормативна база соціального діалогу; основні міжнародні документи
0.43kb.
«Про ціни і ціноутворення»
0.43kb.
Державне регулювання і контроль зовнішньоторговельних операцій у контексті захисту економічних інтересів України
0.43kb.
Некласичні засади сучасної економічної освіти
0.43kb.
Гуртожиток №1 – мед фак. №1 (кафедра заг хірургії) Гуртожиток №2, 3, 6, 8 – деканат іноземних студентів
0.43kb.
Основні функції економічної теорії: Основні функції економічної теорії
0.43kb.
Преамбула
0.43kb.