ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в ЄС (Амстердамська Угода про ЄС, 1998)

 • Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в ЄС (Амстердамська Угода про ЄС, 1998)

 • Інтеграція екологічної політики (ІЕП) – це процес (механізм) врахування екологічних міркувань в інші політики, з метою переходу до сталого або екологічно збалансованого розвитку держави

 • Сприяння ІЕП до політики розвитку – одна з цілей ПД-21

Рушійна сила РС(driving force) – це індивідуал або організація, яка штовхає процес розвитку політики шляхом ініціації дискусії та її просування до результату. НУО – часто РС.

 • Рушійна сила РС(driving force) – це індивідуал або організація, яка штовхає процес розвитку політики шляхом ініціації дискусії та її просування до результату. НУО – часто РС.

 • Зацікавлена сторона ЗС (stakeholder) – ця роль не стосується безпосереднього вироблення політики, але ЗС має інтерес та вплив на ефективність її впровадження та кінцевий результат.

 • Інформатор І (informer) – ця роль забезпечує важливою та об’єктивною інформацією РС та ЗС. Забезпечує інтегровану інформацію високої якості для учасників процесу.

 • Менеджер процесу МП (process manager)- ця роль визначає відповідальність за процес, без обов’язкового зв’язку з конкретним результатом. Довіра РС і ЗС. Зазвичай, СПО.

 • Опонент О (adversary) – може з’явитися будь-коли, перетворюється на ЗС.

 • Права рука ПР (right hand) – виконання організаційних функцій, практична робота з ведення документації та пересилки документів, організації зустрічей та семінарів.

 • Спонсор С (sponsor) – як правило, особа високого рангу в політиці, яка розуміє важливість проблематики і допомагає її просуванню в суспільному порядку денному.

 • Засоби масової інформації ЗМІ (media).

 • Публіка П (audience) – може включати кого завгодно, хто зазнає впливу від політики. П – не пасивний спостерігач, а навпаки, їх думка необхідна для результату. ЕкоНУО – теж приклад П.Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

 • Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління

 • Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління

 • Законодавче закріплення

 • Реформування системи управління

 • Опора на процес “Довкіля для України”

 • Секторальна екологізація

підхід „переможець-програвший”, що потребує інституційного укріплення тільки окремого органу екологічного управління, щоб перемогти у протистоянняі з економічними секторами, Мінекономіки та Мінфіном і суспільством в цілому. Водночас, екологічний інститут уряду ніколи не буде мати достатньо ресурсів та політичної підтримки, сконцентрованої в „одних руках”, щоб перемогти економічні структури уряду та приватний сектор.

 • підхід „переможець-програвший”, що потребує інституційного укріплення тільки окремого органу екологічного управління, щоб перемогти у протистоянняі з економічними секторами, Мінекономіки та Мінфіном і суспільством в цілому. Водночас, екологічний інститут уряду ніколи не буде мати достатньо ресурсів та політичної підтримки, сконцентрованої в „одних руках”, щоб перемогти економічні структури уряду та приватний сектор.

 • підхід „спільної відповідальності”, або інтеграції екологічної політики до всіх аспектів урядової політики, діяльності бізнесу та позиції суспільства. Об’єктивно, непогане законодавство і його погане впровадження, багаторічна неефективність підходу „переможець-програвший” створює передумови для інтеграції, яка ввижається єдиним шляхом для отримання позитивної динаміки виходу з екологічної кризи.Інтеграція екологічної відповідальності в усе суспільство.

 • Інтеграція екологічної відповідальності в усе суспільство.

 • Представлення чіткої інформації,зрозумілої та придатної до вжитку всіма ЗС.

 • Усвідомлення політики як суспільного процесу, в якому багато учасників грають важливу роль.

 • Встановлення прийнятних для всіх учасників часових рамок для обговорення політики.

 • Постійна робота для довгострокового продовження.Потребує інституціоналізації

 • Потребує інституціоналізації

 • Має приймати не тільки рекомендації

 • Аналог – “ДдЄ”: структура, бюджет

 • Секретаріат

 • МРГ СПО

 • Спеціальні засідання КМУ (сегмент високого рівня)

 • Паралельний Форум НУОСтворення інституційних, організаційних та інструментальних передумов, включаючи горизонтальні інструменти інтеграції (СЕО, УГ, екологізація політики субсидіювання, розвиток корпоративної відповідальності, екологізація системи державних закупівель, екологізація податків, формування екологічної свідомості і можливості екологічного вибору у споживачів, тощо).

 • Створення інституційних, організаційних та інструментальних передумов, включаючи горизонтальні інструменти інтеграції (СЕО, УГ, екологізація політики субсидіювання, розвиток корпоративної відповідальності, екологізація системи державних закупівель, екологізація податків, формування екологічної свідомості і можливості екологічного вибору у споживачів, тощо).

 • Формування реальної еко-політики в задіяних галузях.

 • Впровадження у ринкове середовище (міжгалузеві економічні чи ринково-орієнтовані інструменти, добровільні цільові угоди с галузевими виробниками приватного сектору).

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!

 • applego19@gmail.com


скачать файлСмотрите также:
Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в єс
0.43kb.
Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2007 №880-р
0.43kb.
Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних досліджень
0.43kb.
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
0.43kb.
Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін
0.43kb.
Формування та підтримання екологічної політики підприємства
0.43kb.
Двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і вихованця)
0.43kb.
Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні Частина 1 – Обов'язкова накопичувальна система
0.62kb.
У розділі «Обов’язкова література» за порядковим номером 1
0.43kb.
Має розглядатися в контексті світових тенденцій охорони природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
0.43kb.
Андрій Кулаков, Програмний директор мго “Інтерньюз-Україна”
0.43kb.
Преамбула
0.43kb.