ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових.

 • Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових.З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет.

 • З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет.Гроші виконують ряд важливих функцій:

 • Гроші виконують ряд важливих функцій:

 • Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства.

 • Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

 • Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

 • Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

 • Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової економіки. Вони виконують свої функції у результаті безперервного руху в сфері обігу. В обігу гроші функціонують реально, як наявна цінність і тому повинні виступати в певній формі, яка забезпечувала б їм необхідну довіру з боку суб'єктів ринку та необхідні зручності і вигоди останнім.

 • Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової економіки. Вони виконують свої функції у результаті безперервного руху в сфері обігу. В обігу гроші функціонують реально, як наявна цінність і тому повинні виступати в певній формі, яка забезпечувала б їм необхідну довіру з боку суб'єктів ринку та необхідні зручності і вигоди останнім.

Паперові гроші - це грошові знаки, які випускаютьcя в обіг з метою заміни металевих грошей.

 • Паперові гроші - це грошові знаки, які випускаютьcя в обіг з метою заміни металевих грошей.Вексель –

 • Вексель –

 • -це письмове боргове зобов'язання встановленої законом форми, в якому вказані величина грошового боргу, строки його сплати, а також право його власника (векселетримача) вимагати від боржника (векселедавця) сплати боргу після закінчення встановленого строку. Векселі бувають простими і переказними.Банкнота - це вексель банку, за яким пред'явник може в будь-який час одержати гроші і яким банк замінює комерційний вексель.

 • Банкнота - це вексель банку, за яким пред'явник може в будь-який час одержати гроші і яким банк замінює комерційний вексель.

 • КРЕДИТНА КАРТКА –

 • ЦЕ ІМЕННИЙ ПЛАТІЖНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ОСОБУ ВЛАСНИКА РАХУНКА В БАНКУ І НАДАЄ ЙОМУ ПРАВО НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У КРЕДИТ БЕЗ ОПЛАТИ ГОТІВКОЮстабільність вартості,

 • стабільність вартості,

 • економічність,

 • тривалість використання,

 • однорідність,

 • подільність,

 • портативність.Стабільність вартості. Будь-яка форма грошей, якщо вона знецінюється, не може ефективно виконувати функцію засобу платежу і нагромадження вартості.

 • Стабільність вартості. Будь-яка форма грошей, якщо вона знецінюється, не може ефективно виконувати функцію засобу платежу і нагромадження вартості.

 • Економічність. Дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту.

 • Довгостроковість використання готівки. Є важливим способом забезпечення економічності готівки.

 • Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Тобто гроші повинні бути однорідними та взаємозамінюваними.Подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь-які частини.

 • Подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь-які частини.

 • Портативність. Вони мають бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.
скачать файлСмотрите также:
Гроші виконують ряд важливих функцій
0.43kb.
Гроші виконують ряд важливих функцій
0.43kb.
Особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу
0.43kb.
Голубівська зош
0.43kb.
Лікар, як і ряд інших важливих професій, має володіти цілим комплексом професійних рис, без яких просто немислиме пряме виконання своїх професійних обов’язків
0.43kb.
1. загальна характеристика функцій менеджменту
0.43kb.
Колір шкіри обумовлюють чотири пігменти: синій (дезоксигемоглобін), червоний (оксигемоглобін), жовтий
0.43kb.
Кома — це стан, якому властива втрата свідомості, порушення рефлекторної діяльності, функцій життєво важливих органів і систем, відсутність свідомих реакцій на зовнішні і внутрішні подразнення. Кома
0.43kb.
Екстремальні – це стани організму, які характеризуються надмірною напругою або виснаженням пристосувальних механізмів
0.43kb.
Майстер функцій Математичні функції
0.43kb.
Ряд Жуки За тверді надкрилля цей ряд називають ще Твердокрилі
0.43kb.
Уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (2 уроки)
0.43kb.