ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Епоха Середньовіччя пов’язана з поширенням християнства на Заході, а на Сході – буддизму, мусульманстваОзнаки епохи Середньовіччя

 • “велике переселення народів”

 • Докорінна зміна ставлення багатьох народів до релігійних вірувань

 • Поширення релігій на великі території

 • Величезні території та маси людей об”єднувалися спільними мовами

 • Відбувалися державотворчі й культуротворчі інтеграційні процеси

Загальна характеристика культури доби Середньовіччя

 • Народність мистецтва ( мистецтво звернено до всього світу, до народу)

 • Вплив релігії (середньовічне мистецтво було символічним, релігійним, абстрактним;служило переважно для потреб церкви)

 • Теоцентрична система всесвіту (у центрі-Бог)

 • Уявлення про світ (земне життя-лише слабке відображення небесного і воно має менше значення, ніж загробне)

 • Протиріччя людської натури-конфлікт духовного і тілесного, драматизм її буття.

 • Ідея залежності людини від вищих сил, провидіння (людина перестала бути центром світобудови

 • Монументалізм, складність форм і стилів

 • Теми творчості митців: страждання. Самопожертва, материнська любов, прагнення до самовдосконалення, рицарська любовУ релігійних творах утверджувалися культ Бога, ідея залежності людини від божественної волі, норми релігійної моралі.

 • ,Хроніка – літературний твір, в якому послідовно розкривається історія суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу

 • В хроніках - факти з життя королів, знатних рицарів, феодалів.

 • Будувалися на основі принципу документалізму

 • Складалися при монастиряхСередньовічний героїчний епос-

 • це фольклорні твори різних народів, які були створені в добу Середньовіччя.

 • Вони відображають в легендаризованій формі події загальнонаціонального значення, релігійну боротьбу, битви проти чужоземних загарбників.

 • Франція- “Пісня про Роланда” 1100р.

 • Німеччина-”Пісня про Нібелунгів” 1220р.

 • Іспанія – “Пісня про мого Сіда” 1140р.

 • Англія – балади про Робін Гуда 12 ст.

 • Україна – “Слово о полку Ігоревім” 1185-1187р

Риси середньовічного епосу:

 • Легендарне переосмислення історії, надання реальним фактам героїчного змісту, національного й релігійного пафосу

 • Автори-невідомі учасники чи очевидці конкретних історичних подій

 • Основна тема творів – боротьба проти зовнішніх ворогів.

 • Ідеї: служіння батьківщині, захист віри, об”єднання країни

 • Поєднання реальних історичних постатей із вигаданими персонажами

 • Герої-втілення народних ідеалів

 • Використання фантастики(віщі сни, гіперболізація)

 • Зв”язок з фольклором

 • Характерні художні засоби(опис батальних сцен, контрасти, символіка,постійні епітети, олюднення природи, повтори)Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів

 • Увага до світського життя людини, вільний стиль оповіді, жваві діалоги, психологічні портрети персонажів

 • Роман про Трістана та Ізольду”

Поезія трубадурівпоетів, що виконували свої твори під акомпанемент музичного інструменту

 • Оспівували радощі земного життя, шляхетні почуття, рицарське служіння “дамі серця”

Поезія вагантів – мандрівних ченців, школярів, студентів

 • Вільнодумна, життєлюбна, іноді гостро сатирична лірика

Персько-таджикська поезія

 • Східна поезія – джерело мудрості

 • Особливістю лірики є проповідь права кожної людини на щастя, свободу, гідність, насолоду, пізнання істини

 • Філософський зміст.

 • Увага до внутрішнього світу людини


скачать файлСмотрите также:
Епоха Середньовіччя пов’язана з поширенням християнства на Заході, а на Сході – буддизму, мусульманства
0.43kb.
Господарство
0.43kb.
Зовнішня політика України
0.43kb.
Географічне положення словацька республіка
0.43kb.
Географічне положення Держава в Центральній Європі. Площа 78 866 км ²
0.43kb.
Розкрити особливості епохи доби Відродження та її значення для європейської і світової культури
0.43kb.
Ренесанс Підготувала учениця ІІ курсу
0.43kb.
Загальні відомості про країну
0.43kb.
Молодіжна культура завжди була пов’язана з протестом. Сьогоднішні підлітки бунтують проти самих себе
0.43kb.
Березанська зош І-ІІІ ступенів
0.43kb.
Виникнення християнства
0.43kb.
Культура Середньовіччя
0.43kb.