ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СПОЛУК МІДІ НА ЕТАПИ ОРГАНОГЕНЕЗУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ СОРТУ ЕЛЕГІЯ МИРОНІВСЬКА НА ПРИКЛАДІ ВП НУБІП УКРАЇНИ «ВЕЛИКОСНІТИНСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІМ. О.В. МУЗИЧЕНКА»

Доповідач:

студентка 4 курсу, 2 групи,

Чередніченко Н.О.

Науковий керівник:

канд. с.-г. наук, доц. Паламарчук С.П

Рецензент:

канд. с.-г. наук Павлюк С.Д.

Актуальність роботи: - Останнім часом людська діяльність стала головним по значущості та масштабу екологічним фактором. - Забруднення важкими металами є одним із сильних за впливом та поширенням хімічним забрудненням, вони займають одне з провідних місць серед антропогенних забруднювачів педосфери. - Метали поріявняно легко накопичуються в грунтах, але повільно і важко видаляються з них. Період напіввиведення з ґрунтів складає 310-1500 років для антропогенно внесеної міді. - Пшениця характеризується широким сільськогосподарським використанням і тим, що вона є однією з основних продовольчих культур.

Завдання:

Завдання:
  • Вивчити вплив міді на пшеницю, її фітотоксичність; особливості дії та застосування нанометалів у сільському господарстві.

  • Встановити вплив різних сполук міді на пшеницю (сортову толерантність чи токсичність).

  • Визначити вплив та ступінь токсичності сполук міді у різних концентраціях на морфологію проростків.Характеристика сполук міді:

— НАНОСПОЛУКИ МІДІ з концентраціями 60 мг/л

(0, 06%), розробниками препарату є: НУБіП України – Мельничук М.Д., Лопатько К.Г., Афтанділянц Є.Г., Засекін Д.А., Соломон В.В., Каленська С.М., ІВМ НААН України – Коваленко В.Л., ІЄД НАН України – Щерба А,А, Захарченко С.М., ІПМ НАН України – Зауличний Я.В.

СІЛЬ МІДІ CuSO4 (ГОСТ 4165-78), концентрація - 60 мг/лДосліджувані сорти:

Елегія миронівська – пшениця озима. Вид: м'яка, сорт середньоранній, високостійкий до вилягання, посухостійкий та стійкий до хвороб.

Струна миронівська – яра пшениця, середньораннього сорту, стійка до вилягання, посухи, середня стійкість до хвороб та шкідників.

 

Вплив сполук міді на проростання сорту Елегія миронівськаВплив сполук міді на проростання сорту Струна миронівськаВплив сполук міді на деякі морфологічні показники проростків сорту Елегія МиронівськаФітотоксичність різних сполук міді на сорти пшениціВплив сполук міді на деякі морфологічні показники корінців і паростків пшениці сорту Елегія миронівськаВплив сполук міді на деякі морфологічні показники проростків сорту Елегія миронівськаВплив сполук міді на проростання пшениці сорту “Елегія Миронівська”Вплив сполук міді на проростання пшениці сорту “Струна Миронівська”Висновки

— У першому досліді на досліджуваних сортах пшениці не спостерігалось очевидної фітотоксичності при застосуванні солі міді чи наносполук у концентрації 60мг/л, що свідчить про високу потребу даної культури у цьому елементі.

— Під час проведення другого досліду встановлено прояв фітотоксичності на корінці та проростки пшениці сорту Елегія миронівська, причому при застосуванні солі міді довжина корінців була в 7,9 разів нижча від контролю, а наносполук – у 5,3, у проростків у 1,7 та 1,5 рази відповідно. Це свідчить про дещо нижчу токсичність наносполук порівняно з солями міді.

— Підвищення концентрації міді від 60 до 100мг/л супроводжувалося зменшенням довжини корінців дослідних рослин, що свідчить про порушення нормального росту і розвитку рослин через токсичну дію міді

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

скачать файлСмотрите также:
Екологічна оцінка впливу сполук міді на етапи органогенезу рослин пшениці сорту елегія миронівська на прикладі вп нубіп україни «великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка»
0.43kb.
Керівник магістерської роботи Паламарчук С. П
0.43kb.
Національний університет біоресурсів І природокористування вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі вп нубіп україни навчально-дослідне господарство “Ворзель”
0.43kb.
Удосконалення організаційних заходів та технічних засобів для створення нормативних умов праці на дільниці майстерні вп “великоснітинське” ндг ім. О. В. Музиченка нубіп україни фастівського району київської області
0.43kb.
Виступає ндг „Великоснітинське ім. О. Музиченка“
0.43kb.
Екологічна оцінка вуличних зелених насаджень м. Києва та перспективи їх оптимізації
0.43kb.
Відповідно, предметом досліджень є декоративні та біологічні особливості деревних рослин в контейнерах
0.43kb.
Об'єктом дослідження є виробництво продукції тваринництва в ндг «Великоснітинське ім. О. Музиченка»
0.43kb.
Нні рослинництва, екології І біотехнологій
0.43kb.
Вп нубіп україни «Агрономічна дослідна станція»
0.43kb.
«Оцінка продуктивності конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування в умовах вп нубіп україни «Агрономічна дослідна станція»
0.43kb.
Магістр Ницун Інна Іванівна
0.43kb.