ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл • д.мед.н., проф. Гнатів В.В.


 • 1. Анатомо - функціональні особливості cерцево-судинної системи

 • 2. Гостра серцева недостатність; шок та колапс

 • Гостра лівошлуночкова недостатність, набряк легенів

 • Гостра правошлуночкова недостатність

 • 3. Шок. Класифікація шоків

 • Травматичний та геморагічний шоки

 • Гіпогідратаційний шок

 • Опіковий шок

 • Анафілактичний шок

 • Інфекційно-токсичний шок

 • Кардіогенний шок

 • 4. Діагностичні та лікувальні маніпуляції

 • 4.1 Катетеризація периферичної вени

 • 4.2 Катетеризація підключичної вени

 • 4.3 Вимірювання центрального венозного тиску

 • 5. Список літератури

Вміст крові (ОЦК)

 • Вміст крові (ОЦК)

 • 7 % від маси тіла (70 мл/кг)

 • Розподіл (в % від ОЦК):

 • а) у порожнині серця – 3%;

 • б) в артеріальній системі – 15%;

 • в) у капілярах – 12%.

 • г) у венозній системі – 70%.понижується при:

 • понижується при:

 • крововтратах;

 • надмірній втраті води (гіпогідратації);

 • зниженні тонусу артеріол та вен

 • При від’ємних показниках ЦВТ виникає небезпека зупинки кровообігу

 • підвищується при:

 • серцевій недостатності (ліво- та правошлуночковій);

 • надмірному вливанні крові та інших рідин;

 • перепоні току крові із правого шлуночка серця (емболія легеневих артерій)

 • При ЦВТ > 150 мм. вод.ст. на фоні лівошлуночкової недостатності може розвинутись набряк легень • УО (70-80 мл)

 • ХОС (5 л/хв)

 • За добу – понад 7,2 тонн

 • За рік – 2.680 тонн

 • Протягм життя – 184 тис. тонн крові • (1200 – 1400 дин*сек*см-5)

 • САТ * 70

 • ЗПСО = ХОС

 • АТ = ЗПСО * ХОС • ввести середники судиннозвужуючої дії (адреналін, мезатон) – ЗПСО

 • збільшити об’єм циркулюючої крові (інфузійно-трансфузійна терапія) - ХОС

 • покращити функціональну здатність міокарда (серцеві глікозиди, антиаритмічні, кардіотропні середники) - ХОСГостра серцево-судинна недостатність - нездатність серця й судин забезпечити адекватне метаболічним потребам кровопостачання тканин організму, що призводить до порушення функцій клітин та їх загибелі.

 • Гостра серцево-судинна недостатність - нездатність серця й судин забезпечити адекватне метаболічним потребам кровопостачання тканин організму, що призводить до порушення функцій клітин та їх загибелі.

 • Гостра серцева недостатність – це порушення насосної функції серця

 • Гостра лівошлуночкова недостатністьнездатність лівого шлуночка перекачати кров із малого кола кровообігу у велике

 • Гостра правошлуночкова недостатність – нездатність правого шлуночка перекачати кров із великого кола кровообігу в мале внаслідок його слабості або наявності перепони току кровіпатологічний стан організму,

 • патологічний стан організму,

 • що виникає при дії на нього

 • надмірних подразників

 • і проявляється порушеннями

 • системного кровообігу,

 • мікроциркуляції,

 • метаболічних процесів у тканинахце гостра

 • це гостра

 • судинна

 • недостатністьгіповолемічний (зниження ОЦК),

 • гіповолемічний (зниження ОЦК),

 • кардіогенний (серцева недостатність),

 • вазогенний (судинна недостатність),

 • змішанийтравматичний;

 • травматичний;

 • геморагічний;

 • гіпогідратаційний;

 • опіковий;

 • інфекційно-токсичний;

 • анафілактичний;

 • кардіогенний;

 • екзотоксичний • видом травми,

 • об’ємом механічного пошкодження тканин та органів,

 • величиною крововтрати та гіповолемією,

 • інтенсивністю болю,

 • реакцією-відповіддю організму на агресію,

 • тривалістю патологічного стану

 • ЧСС

 • ШІ = --------------

 • АТ сист.Зупинити артеріальну кровотечу (притисканням артерії, накладанням джгута чи закрутки) Час накладання джгута.

 • Зупинити артеріальну кровотечу (притисканням артерії, накладанням джгута чи закрутки) Час накладання джгута.

 • Оцінити стан життєздатності організму (характер пульсу, АТ, ступінь пригнічення притомності, прохідність дихальних шляхів, ефективність функції зовнішнього дихання).

 • Забезпечити правильне положення тіла потерпілого.

 • Забезпечити імобілізацію травмованих кінцівок стандартними шинами чи підручним матеріалом.

 • Накласти на рану пов’язку.

 • Знеболити хворого.

 • При декомпенсованому шоці наркотичні анальгетики можуть пригнітити дихальний центр (р-н кетаміну), провідникова та інфільтративна анестезіяПодача кисню (ШВЛ)

 • Подача кисню (ШВЛ)

 • Інфузійна терапія

 • Очищення шлунка

 • Виведення сечі (оцінка темпу діурезу)

 • Очищення кишечникаНегайно припинити дію термічного або хімічного фактора (накрити полум’я щільною тканиною, яка не допускає повітря, при хімічних опіках - промити уражену шкіру водою).

 • Негайно припинити дію термічного або хімічного фактора (накрити полум’я щільною тканиною, яка не допускає повітря, при хімічних опіках - промити уражену шкіру водою).

 • Охолодити пошкоджені ділянки тіла водою, снігом.

 • Зняти тліючу одежу, попередньо її розрізавши.

 • Накласти на обпечену поверхню стерильну пов’язку

Форми шоку:

 • Форми шоку:

 • блискавична - шок розвивається протягом 10 хв;

 • негайна - дошоковий період триває до 30 - 40 хв;

 • сповільнена - шок проявляється через декілька годин

 • Варіанти клінічного перебігу:

 • Шкірний

 • Церебральний

 • Астмоїдний

 • Коронарний

 • ЧеревнийОцінити стан хворого (виявити передвісники, пропальпувати пульс).

 • Оцінити стан хворого (виявити передвісники, пропальпувати пульс).

 • Негайно припинити введення речовини, що сприяла виникненню алергії.

 • Перевести хворого у горизонтальне положення з опущеною верхньою частиною тулуба.

 • Забезпечити венозний доступ.

 • Внутрішньовенно (внутрішньотрахеально) ввести 0,5-1,0 мл 0,1% р-ну адреналіну гідрохлориду на 10 мл ізотонічного р-ну натрію хлориду.

 • Оцінити стан притомності, пропальпувати пульс над периферичними артеріями.

 • Налагодити інфузійну терапію розчином поліглюкіну (стабізолу), ізотонічним розчином натрію хлориду, у флакон з яким ввести 2 - 3 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду (20 мл 0,5% розчину дофаміну).

 • Оцінити стан ЦНС, дихальної системи, виміряти пульс та АТ.

 • Внутрішньовенно ввести 2 - 3 мл (60 - 90 мг) преднізолону, 10 мл 10% р-ну кальцію хлориду.

 • При виникненні ядухи ввести довенно 10 мл 2,4% р-ну еуфіліну.

 • При втраті притомності та порушенні функції зовнішнього дихання очистити ротову порожнину від вмісту, вивести нижню щелепу та проводити ШВЛ ручним способом за допомогою портативного дихального апарата.

 • Відсутність пульсації над магістральними артеріями, зупинка дихання та розширення зіниць свідчить про клінічну смерть, що вимагає проведення негайних реанімаційних заходів.

 • Наявність вогнища інфекції (гнійного хірургічного захворювання,

 • гіпертермія (> 38 град. С),

 • тахікардія (> 90 уд. у хв.),

 • тахіпное,

 • гіпотензія,

 • нервово-психічні розлади (збудження, судоми, сопор, кома)

 • Порушення діяльності паренхіматозних органів (олігурія, жовтяниця, панкреатит, стресові виразки.

 • Лабораторно: лейкоцитоз (>12 · 109/л) чи лейкопенія (<4·109/л), гіперазотемія, гіпербілірубінемія, підвищенням активності альдолаз, трансаміназ, амілази крові, розладами кислотно-основного стану та водно-солевого обміну. • інфузійна терапія до стабілізації гемодинамічних показників;

 • боротьба з гіпоксією (оксигенотерапія, ШВЛ, ГБО)

 • антибіотикотерапія (широкий спектр дії - визначення чутливості – оптимальний антибіотик);

 • дезінтоксикаційні заходи: форсований діурез, плазмаферез, використання ксеноорганів – селезінки, печінки, ендолімфатичне введення лікарських засобів);

 • корекція імунного статусу;

 • парентеральне та ентеральне харчування;

 • санація товстого кишечника, деконтамінаця;

 • загальноукріплююча та симптоматична терапія • Рефлекторний – (біль із зниженням судинного тонусу та АТ).

 • Істинний шок.

 • Аритмогенний – (порушення ритму серця, що, погіршує коронарний кровоплин та сприяє поширенню зони некрозу).

 • Ареактивний шок – (найважча форма: виражена гіпотензія, що не піддається консервативній терапії). • Оксигенотерапія

 • Знеболення наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлориду по 1 мл 1% р-ну), НЛА (2 мл 0,005% р-ну фентанілу та 1-2 мл 2,5% р-ну дроперидолу в/м), ненаркотичні анальгетики

 • Зменшення ОЦК діуретики (фуросеміду по 20 - 40 мг довенно), венозних вазоділятаторів (нітрогліцеріну по 100 мг, нітропрусиду натрію,

 • Медикаментозна корекція серцевого викиду визначається рівнем артеріального тиску:

 • а) при АТ систолічному < 70 мм.рт.ст. - р-н норадреналіну 1-30 мкг/хв) дофаміну (5-20 мкг/кг/хв.),

 • б) при АТ систолічному 70-100 мм.рт.ст. – р-н дофаміну (2,5 - 20 мг/кг за хв.),

 • в) при АТ систолічному >100 мм.рт.ст. - добутамін (2 - 20 мкг/кг за хв.),

 • г) зростання АТ діастолічного понад 100 мм.рт.ст. - периферичні вазоділятатори (нітрогліцерину, нітропрусиду натрію).

 • У деяких випадках найефективнішим засобом боротьби з набряком легень є інтубація трахеї та проведення ШВЛ з позитивним тиском в кінці видиху.

 • Порушення ритму серця - антиаритмічні засоби. При брадикардії - р-ни атропіну сульфату, дофаміну, адреналіну, ізадріну, кардіоверсію. Тахікадія понад 130 уд./хв. топічна діагностика (ЕКГ). При фібриляції та мерехтіннях передсердь - серцеві глікозиди, бета - адреноблокатори, антикоагулянти. При пароксизмальних суправентрикулярних тахікардіях - вагусні проби та аденозин. Шлуночкові тахікардії - повторне введення лідокаїну (по 1-1,5 мг/кг через кожні 5 - 10 хв.). При відсутності ефекту використовують новокаїнамід (20-30 мг/хв), орнід (5-10 мг/кг), кардіоверсію.


скачать файлСмотрите также:
Загальні принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань д мед н., проф. Гнатів В. В
0.43kb.
Д мед н., проф. Гнатів В. В
0.43kb.
Лекція шок. Патогенез, класифікація, клінічні прояви та інтенсивна терапія д мед н., проф. Гнатів В. В
0.43kb.
Етіологія, патогенез, загальний перебіг сифілісу. Імунітет. Ранній сифіліс лектор: д-р мед наук, проф. Галникіна С. О
0.43kb.
Проф., д мед н. В. В. М’ясоєдов Питання лекції: Організація клітини у часі: життєвий цикл клітини і клітинний цикл
0.44kb.
Медико-соціальні проблеми здоров’я населення та методологія його вивчення Проф. А. Г. Шульгай
0.43kb.
Гуртожиток №1 – мед фак. №1 (кафедра заг хірургії) Гуртожиток №2, 3, 6, 8 – деканат іноземних студентів
0.43kb.
Аускультація серця (Аускультация сердца) Д. мед н
0.43kb.
Лекція епідуральна й спінальна анестезія гнатів В. В. План лекції
0.43kb.
Гнатів в. В. План лекції
0.43kb.
Гнатів в. В. План лекції
0.43kb.
Анатомія, фізіологія та хвороби носа і навколоносових пазух Завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії проф. О.І. Яшан
0.43kb.