ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Актуальною стає проблема розширення асортименту пресервів високої поживної цінності шляхом використання риби внутрішніх водойм України з використанням пікохвильової обробки.

 • Актуальною стає проблема розширення асортименту пресервів високої поживної цінності шляхом використання риби внутрішніх водойм України з використанням пікохвильової обробки.Метою роботи є встановлення можливості компенсувати з допомогою пікохвильової обробки функціональні недоліки штучно вирощеної сировини і створити передумови виготовлення з неї делікатесних продуктів (пресервів).

 • Метою роботи є встановлення можливості компенсувати з допомогою пікохвильової обробки функціональні недоліки штучно вирощеної сировини і створити передумови виготовлення з неї делікатесних продуктів (пресервів).аналіз сучасного стану вітчизняного ринку рибних пресервів та визначення перспективних напрямів удосконалення їх асортименту;

 • аналіз сучасного стану вітчизняного ринку рибних пресервів та визначення перспективних напрямів удосконалення їх асортименту;

 • вивчення технохімічних властивостей та показників безпечності рибної і рослинної сировини з метою обґрунтування можливості її використання для виготовлення пресервів високої якості;

 • визначення впливу пікохвильового режиму обробки сировини на органолептичні та структурно-механічні властивості продукту;

 • визначення раціональної концентрації добавок;

 • розробка рецептур нових пресервів на основі прісноводної риби із використанням пікохвильової обробки;

 • проведення комплексної оцінки якості нових продуктів в процесі дозрівання і зберігання;

 • визначення біологічної цінності нових видів пресервів;

 • оцінка харчової нешкідливості рибних пресервів;

По визначенню - пресерви належать до делікатесних харчових продуктів, вироблених за біотехнологіями. Але використання для їх виготовлення риб, вирощених в прісноводних водоймищах проблематичне через високі показники ініціальної контамінації та гельмінтів. До того ж, прісноводні риби мають специфічну структуру тканин, яка практично не містить ферментних комплексів, необхідних для стимулювання біохімічних процесів визрівання.

 • По визначенню - пресерви належать до делікатесних харчових продуктів, вироблених за біотехнологіями. Але використання для їх виготовлення риб, вирощених в прісноводних водоймищах проблематичне через високі показники ініціальної контамінації та гельмінтів. До того ж, прісноводні риби мають специфічну структуру тканин, яка практично не містить ферментних комплексів, необхідних для стимулювання біохімічних процесів визрівання.

обробка пресервів електромагнітним випромінюванням пікометрового діапазону та деякими зарядженими частинками, суттєво сприяє подоланню недоліків, притаманних пресервам.

 • обробка пресервів електромагнітним випромінюванням пікометрового діапазону та деякими зарядженими частинками, суттєво сприяє подоланню недоліків, притаманних пресервам.

 • залучення до технології виготовлення пресервів з прісноводної риби іонізуючих випромінювань – як головного фактора знешкодження патогенної мікрофлори і гельмінтів, що сприяє збільшенню в десятки разів термінів зберігання (в тому числі при позитивних температурах) спрощуються умови зберігання, стабілізуються харчові показники і структура пресервів уподовж усього терміну придатності.Забезпечення населення повноцінними збалансованими харчовими продуктами є визначальним напрямом державної політики будь-якої розвиненої країни.

 • Забезпечення населення повноцінними збалансованими харчовими продуктами є визначальним напрямом державної політики будь-якої розвиненої країни.

 • Повноцінними і стратегічно важливими продуктами є риба і рибні продукти. Традиційні способи виробництва рибних пресервів не враховують можливості використання в якості основної сировини для їх виробництва прісноводної риби та рослинних добавок для підвищення біологічної цінності і смакоароматичних властивостей готової продукції, тому виготовлення пресервів із риби внутрішніх водойм України, з використанням біологічно цінної рослинної сировини є надзвичайно актуальним.

 • Успішне вирішення проблеми дозволить залучити до споживання пресерви з прісноводної риби і вони можуть стати вагомим резервом харчування населення України.
скачать файлСмотрите также:
Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку рибних пресервів та визначення перспективних напрямів удосконалення їх асортименту
0.43kb.
Необхідність розширення асортименту рибних напівкопчених ковбас
0.43kb.
Об’єкт дослідження технологія виробництва рибних кормових гідролізатів
0.43kb.
При цьoму варто врахoвувати тoй факт, щo земельнi ресурси мoжна рoзглядати з декiлькoх пoзицiй
0.43kb.
Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку україни науковий керівник
0.43kb.
Характеристика сучасного стану та можливості запровадження шести принципів хорошого управління в Україні
0.43kb.
Як змінився ринок Як мають реагувати на зміни ринку його учасники
0.43kb.
Актуальність теми
0.43kb.
Завдання магістерської роботи
0.43kb.
В. Тимощук (цппр) 18-19 травня 2009 р
0.43kb.
«Аналіз вимог національних та міжнародних нд до пакування харчових продуктів І розроблення рекомендацій щодо удосконалення»
0.43kb.
Завдання І етапу: Завдання І етапу
0.43kb.